Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PowerShell: Informacje o sieci

czwartek,

PowerShell: Informacje o sieci

PowerShell jest potężnym narzędziem do zarządzania i monitorowania sieci w środowiskach Windows. Za jego pomocą bez problemu uzyskasz informacje o kartach sieciowych, statystykach dotyczących ruchu sieciowego i ustawieniach sieciowych komputera. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia na swoim komputerze do uruchamiania tych poleceń, a także że są one dostępne w danej wersji systemu Windows i PowerShell.

Możliwości

Ogólne kategorie działań, które możesz wykonać za pomocą PowerShell w kontekście zarządzania i monitorowania sieci:

  • uzyskiwanie informacji o wszystkich kartach sieciowych zainstalowanych w systemie, w tym ich nazwy, statusy, adresy MAC, prędkości łącza i inne szczegóły;
  • wyświetlenie konfiguracji IP każdej karty sieciowej, w tym adresów IP, maski podsieci, bram domyślnych i informacji o serwerach DNS;
  • śledzenie różnych statystyk dotyczących ruchu sieciowego, takie jak liczba wysłanych i odebranych pakietów i bajtów;
  • dostępne są polecenia do zarządzania profilami sieciowymi, włączania/wyłączania kart sieciowych, a także konfiguracji różnych aspektów połączeń sieciowych;
  • przeglądanie i modyfikowanie tabel routingu, co jest przydatne w bardziej zaawansowanych scenariuszach sieciowych;
  • diagnostyka problemów sieciowych, m.in. testowanie łączności, sprawdzanie dostępności usług sieciowych i analiza problemów z połączeniem;
  • PowerShell jest również potężnym narzędziem do automatyzacji zadań związanych z siecią, co pozwala na tworzenie skryptów do zarządzania ustawieniami sieciowymi, monitorowania stanu sieci i wykonania wielu innych zadań w sposób zautomatyzowany.

Przykłady

W przykładach skoncentrowano się na możliwościach pozyskiwania informacji związanych z siecią. Pozyskane dane można wykorzystać m.in. do diagnostyki, czy generowania raportów. Aby wykorzystać PowerShell do uzyskiwania informacji o sieci, można skorzystać z różnych wbudowanych cmdletów (poleceń), które umożliwiają interakcję z komponentami sieciowymi systemu Windows.

Wyświetlenie informacji o kartach sieciowych

Get-NetAdapter

To polecenie wyświetla listę wszystkich kart sieciowych w komputerze, wraz z podstawowymi informacjami takimi jak status, prędkość, i adres MAC.

Wybrane informacje o kartach sieciowych

Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, MacAddress, LinkSpeed

To polecenie dostarcza bardziej szczegółowe informacje o każdej karcie sieciowej, w tym nazwę, status, adres MAC i prędkość połączenia.

Informacje o adresach IP i ustawieniach sieciowych

Get-NetIPAddress

Polecenie to wyświetla informacje o adresach IP przypisanych do wszystkich kart sieciowych, w tym adresy IPv4 i IPv6, maski podsieci oraz bramy domyślne.

Szczegółowe informacje o konfiguracji IP dla określonej karty sieciowej

Get-NetAdapter -Name "NazwaKarty" | Get-NetIPAddress

Zastąp "NazwaKarty" nazwą interesującej Cię karty sieciowej. To polecenie wyświetla informacje o konfiguracji IP dla wybranej karty sieciowej.

Wyświetlenie ustawień DNS dla kart sieciowych

Get-DnsClientServerAddress

Dzięki temu poleceniu możesz zobaczyć konfigurację DNS przypisaną do wszystkich kart sieciowych.

Informacje o połączeniach sieciowych

Get-NetConnectionProfile

Polecenie to zapewnia informacje o profilach sieciowych, w tym nazwę sieci, typ (publiczny/prywatny) i stan połączenia.

Wyświetlenie tabeli routingu

Get-NetRoute

To polecenie wyświetla tabelę routingu komputera, pokazując, jak ruch sieciowy jest kierowany do różnych sieci.

Wyświetlenie właściwości fizycznych kart sieciowych

Get-NetAdapter | Select-Object Name, InterfaceDescription, PhysicalMediaType

To polecenie dostarcza informacje o nazwie, opisie interfejsu i typie nośnika fizycznego dla każdej karty sieciowej.

Wyświetlenie statystyk dotyczących interfejsu sieciowego

Get-NetAdapterStatistics

Dzięki temu poleceniu można zobaczyć szczegółowe statystyki dotyczące ruchu na kartach sieciowych, takie jak liczba wysłanych i odebranych bajtów i pakietów.

Sprawdzenie ustawień QoS (Quality of Service) dla kart sieciowych

 Get-NetQosPolicy

To polecenie wyświetla zasady Quality of Service (QoS) stosowane do ruchu sieciowego.

Wyświetlenie informacji o bramie domyślnej

 Get-NetRoute | Where-Object { $_.DestinationPrefix -eq '0.0.0.0/0' } | Select-Object NextHop, RouteMetric, InterfaceIndex

To polecenie pokazuje szczegóły dotyczące bramy domyślnej, w tym jej adres, metrykę trasy i indeks interfejsu.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły