Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Klient telnet w Windows 11

piątek,

Klient telnet w Windows 11

W systemie Windows 11 klient telnet nie jest dostępny domyślnie, jednak ten stan rzeczy można w prosty sposób zmienić. Korzystanie z telnetu może być ryzykowne, jeśli nie jesteś połączony z zaufanym serwerem lub jeśli znajdujesz się w niezabezpieczonej sieci. Zawsze upewnij się, że rozumiesz potencjalne zagrożenia przed jego użyciem.

Włączanie funkcji Telnet

  • Otwórz menu „Start” i wpisz „Funkcje systemu Windows”, a następnie wybierz opcję „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”.
  • Przewiń listę, aż znajdziesz „Klient Telnet”.
  • Zaznacz pole obok „Klient Telnet” i kliknij „OK”. Windows zainstaluje teraz niezbędne komponenty.

Używanie klienta telnet

  • Po instalacji funkcji klient telnet jest dostępny w wierszu poleceń. Wpisz „cmd” w menu Start, aby otworzyć wiersz poleceń.
  • W wierszu poleceń wpisz polecenie telnet, aby uruchomić klienta telnet.
  • Aby połączyć się z serwerem, wpisz telnet [adres_hosta] [port], gdzie [adres_hosta] to adres IP lub nazwa domeny serwera, z którym chcesz się połączyć, a [port] to numer portu.

Uwagi

  • Pamiętaj, że telnet nie jest bezpiecznym protokołem. Wszystkie przesyłane dane, w tym hasła, są przesyłane w postaci jawnej, co może stanowić ryzyko bezpieczeństwa.
  • Rozważ użycie SSH (Secure Shell) jako bezpieczniejszej alternatywy protokołu telnet, jeśli musisz zdalnie zarządzać urządzeniami lub serwerami.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły