Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

CMD: Rok przestępny

piątek,

CMD: Rok przestępny

W pliku wsadowym (batch file) systemu Windows można sprawdzić, czy dany rok jest rokiem przestępnym, wykonując kilka prostych operacji matematycznych. Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim spełnia następujące warunki:

 1. Jest podzielny przez 4, ale...
 2. Nie jest podzielny przez 100, chyba że...
 3. Jest także podzielny przez 400.

Możesz użyć poniższego skryptu w pliku wsadowym Windows, aby sprawdzić, czy dany rok jest rokiem przestępnym:

@echo off
set /p year="Podaj rok: "

set /a mod4=%year% %% 4
set /a mod100=%year% %% 100
set /a mod400=%year% %% 400

if %mod4% neq 0 (
  echo Rok %year% nie jest rokiem przestępnym.
) else (
  if %mod100% neq 0 (
    echo Rok %year% jest rokiem przestępnym.
  ) else (
    if %mod400% neq 0 (
      echo Rok %year% nie jest rokiem przestępnym.
    ) else (
      echo Rok %year% jest rokiem przestępnym.
    )
  )
)

pause

Ten skrypt prosi użytkownika o wprowadzenie roku, a następnie oblicza resztę z dzielenia (modulo) roku przez 4, 100 i 400. Na podstawie tych obliczeń określa, czy rok jest przestępny, stosując wyżej wymienione reguły. Na koniec wyświetlona zostanie informacja, czy podany rok jest rokiem przestępnym, czy nie.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły