Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Przekazywanie zmiennych do pliku wsadowego

wtorek,

Przekazywanie zmiennych do pliku wsadowego

Przekazywanie zmiennych do pliku wsadowego (batch file) w systemach operacyjnych Windows można realizować na kilka sposobów. Wybór metody zależy od kontekstu, w jakim plik wsadowy jest używany, oraz od tego, czy potrzebujesz przekazać zmienne dynamicznie, czy statycznie.

Bezpośrednie przekazywanie argumentów

Do pliku wsadowego możesz przekazać zmienne bezpośrednio jako argumenty wiersza poleceń. Na przykład, jeśli masz plik wsadowy script.bat, możesz uruchomić go z dwoma argumentami:

script.bat argument1 argument2

W pliku script.bat odbierasz te argumenty jako %1, %2 itd.:

@echo off
echo Argument 1: %1
echo Argument 2: %2

Użycie zmiennych środowiskowych

Możesz również przed uruchomieniem pliku wsadowego ustawić zmienną środowiskową, a następnie odwołać się do niej w pliku wsadowym:

Ustawienie zmiennej środowiskowej w wierszu poleceń:

set MYVAR=wartość

Odczytanie zmiennej w pliku wsadowym script.bat:

@echo off
echo Wartość zmiennej: %MYVAR%

Przekazywanie zmiennych przez plik tymczasowy

Do przekazania zmiennych można również użyć pliku tymczasowego:

Zapisz zmienną do pliku tymczasowego:

echo wartość > temp.txt

Odczytaj zmienną w pliku wsadowym:

@echo off
set /p MYVAR=<temp.txt
echo Wartość zmiennej: %MYVAR%
del temp.txt

Użycie argumentów z pliku

Możesz także umieścić argumenty w pliku tekstowym, a następnie odczytać je w pliku wsadowym:

Plik args.txt:

wartość1
wartość2

Plik wsadowy script.bat:

@echo off
set /p ARG1=<args.txt
set /p ARG2=<args.txt
echo Argument 1: %ARG1%
echo Argument 2: %ARG2%

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły