Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pierwszy plik wsadowy

wtorek,

Pierwszy plik wsadowy

Plik wsadowy to tekstowy plik skryptowy używany przez systemy operacyjne Microsoft Windows i DOS do wykonywania w automatyczny sposób serii poleceń. Pliki te pozwalają na automatyzację zadań poprzez zapisanie ciągu poleceń, które system operacyjny wykonuje sekwencyjnie, jeden po drugim. Można je wykorzystać do uruchamiania programów, kopiowania plików, zarządzania folderami oraz wykonywania wielu innych operacji bez konieczności interakcji użytkownika. Pliki wsadowe są szczególnie przydatne w celu uproszczenia powtarzalnych lub skomplikowanych procedur administracyjnych.

BAT kontra CMD

Pliki wsadowe mogą mieć rozszerzenie .bat lub .cmd, zależnie od preferencji. Pierwsze z nich to tradycyjne rozszerzenie stosowane od czasów MS-DOS i wczesnych wersji Windows. Pliki z tym rozszerzeniem są interpretowane przez command.com w starszych systemach (jak Windows 98) i cmd.exe w nowszych wersjach Windows. Są one w pełni kompatybilne wstecz.

W Windows NT wprowadzono interpreter cmd.exe oraz rozszerzenie .cmd. Jeśli nie planujesz uruchamiać swoich skryptów w starszych systemach Windows, np. Windows 98, śmiało możesz swoim plikom nadawać nowszą wersję rozszerzenia.

Pierwszy plik wsadowy

Aby wykonać i przetestować plik wsadowy, który wypisuje "Witaj, Świecie!" w wierszu poleceń, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Przyjmijmy, że tworzysz plik witaj.bat.

Utworzenie pliku wsadowego

 • Otwórz Notatnik – kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy na pulpicie lub w dowolnym folderze, wybierz Nowy > Dokument tekstowy lub otwórz Notatnik z menu Start.
 • Wpisz kod skryptu – skopiuj i wklej poniższy kod do nowo otwartego pliku w Notatniku.

  @echo off
  echo Witaj, Świecie!
  pause
  
 • @echo off wyłącza wyświetlanie każdego polecenia zawartego w skrypcie na ekranie.
 • echo Witaj, Świecie! wypisuje tekst "Witaj, Świecie!" na ekranie.
 • pause wstrzymuje wykonanie skryptu i czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza, co pozwala zobaczyć wynik przed zamknięciem okna.

Zapisz plik

Z menu Notatnika wybierz Plik > Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako zmień Typ pliku na Wszystkie pliki (*.*), a następnie wpisz nazwę pliku, w tym rozszerzenie .bat, na przykład witaj.bat. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, i kliknij Zapisz.

Testowanie pliku wsadowego

 • Znajdź plik: Przejdź do folderu, w którym zapisałeś plik witaj.bat.
 • Uruchom plik: Kliknij dwukrotnie na plik witaj.bat. Powinno to otworzyć okno wiersza poleceń (cmd.exe) z tekstem "Witaj, Świecie!" wyświetlonym na ekranie.
 • Weryfikacja działania: Po wypisaniu "Witaj, Świecie!" skrypt czeka na naciśnięcie klawisza dzięki poleceniu pause. Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć działanie skryptu i zamknąć okno wiersza poleceń.

Wskazówki

 • Plik wsadowy możesz także uruchomić przez prawy klik na nim i wybierając Uruchom jako administrator. Może to być konieczne dla skryptów wymagających uprawnień administracyjnych.
 • Aby edytować plik wsadowy, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj, co otworzy plik w Notatniku lub innym skojarzonym edytorze tekstowym.
 • Jeśli chcesz zobaczyć więcej opcji, jakich możesz użyć w plikach wsadowych, poszukaj dokumentacji dotyczącej wiersza poleceń Windows (cmd.exe) i składni poleceń.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły