Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Obliczenia matematyczne w plikach wsadowych

środa,

Obliczenia matematyczne w plikach wsadowych

Obliczenia matematyczne w plikach wsadowych (batch files) w środowisku Windows można realizować przy użyciu wbudowanego polecenia set. Polecenie to pozwala na wykonywanie prostych operacji arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Pliki wsadowe są bardzo użyteczne do prostych zadań automatyzacji, ale mają ograniczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o zaawansowane obliczenia matematyczne. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań można użyć PowerShell lub innego języka skryptowego.

Użycie polecenia SET

Aby przeprowadzić obliczenia matematyczne, można użyć polecenia set w następujący sposób:

set /a wynik=wyrażenie

gdzie wynik to zmienna, do której zostanie przypisany wynik, a wyrażenie to formuła matematyczna, którą chcesz obliczyć.

Przykłady

Dodawanie

set /a suma=5+3
echo %suma%

Wynik: 8

Odejmowanie

set /a roznica=10-2
echo %roznica%

Wynik: 8

Mnożenie

set /a iloczyn=5*3
echo %iloczyn%

Wynik: 15

Dzielenie

set /a iloraz=10/2
echo %iloraz%

Wynik: 5

Kombinacja operacji

set /a wynik= (5+3)*2
echo %wynik%

Wynik: 16

Uwagi

  • Operacje są wykonywane zgodnie z zasadami priorytetu operatorów, możesz używać nawiasów, aby zmienić kolejność operacji.
  • Wynikiem dzielenia są zawsze liczby całkowite, jeśli potrzebujesz obsługi liczb zmiennoprzecinkowych, użyj zewnętrznych narzędzi lub skryptów w innych językach programowania.
  • Polecenie set /a pozwala także na wykonywanie operacji bitowych (AND, OR, XOR, NOT).

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły