Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Executive Process

środa,

Executive Process

W systemie operacyjnym Windows, odpowiednikiem bloku kontrolnego procesu (PCB) z systemów Unix/Linux jest struktura zwana EPROCESS (Executive Process), którą czasami nazywa się także strukturą bloku kontroli procesu. Struktura EPROCESS jest częścią modelu wykonawczego Windows NT i zawiera wszystkie informacje niezbędne do zarządzania procesem. Stanowi kluczowy element wewnętrznej architektury Windows, który pozwala dla jądra systemu na kompleksowe zarządzanie procesami i zapewnia zaawansowane funkcje systemowe, takie jak wielozadaniowość, bezpieczeństwo, izolacja procesów i zarządzanie zasobami. To ważny element, który wspiera stabilność, wydajność i bezpieczeństwo systemu operacyjnego Windows.

Główne składniki struktury EPROCESS

 1. Identyfikatory: Zawiera identyfikator procesu (PID) i identyfikator sesji, które jednoznacznie identyfikują proces w systemie.

 2. Listy powiązań: Struktury wskaźników, które łączą różne procesy w systemie, umożliwiając dla jądra łatwe przeglądanie i zarządzanie wszystkimi aktywnymi procesami.

 3. Informacje o pamięci: Zawiera wskaźniki do struktur zarządzania pamięcią, takie jak tablice stron, które są używane do mapowania wirtualnej przestrzeni adresowej procesu.

 4. Handle Table: Tabela uchwytów używana przez proces do śledzenia otwartych obiektów, takich jak pliki, klucze rejestru, semafory i inne.

 5. Informacje o stanie procesu: Takie jak stan procesu, priorytet, liczniki czasu procesora i inne statystyki.

 6. Informacje o bezpieczeństwie: Zawiera token bezpieczeństwa, który przechowuje informacje o uprawnieniach i tożsamości użytkownika, który uruchomił proces.

 7. Linki do obiektów jądra: Wskaźniki do obiektów jądra, takich jak KPROCESS (blok kontrolny wątku jądra), które są używane do zarządzania niższym poziomem szczegółów procesu.

Funkcje struktury EPROCESS

 • Zarządzanie procesami: Umożliwia dla jądra Windows monitorowanie, aktualizowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami procesów, od ich utworzenia po zakończenie.

 • Przełączanie kontekstu: Informacje zawarte w EPROCESS są kluczowe podczas przełączania kontekstu między procesami, ponieważ zawierają wszystkie dane potrzebne do zapisania stanu bieżącego procesu i przywrócenia stanu innego procesu.

 • Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: Struktura przechowuje informacje o zabezpieczeniach, które są wykorzystywane do weryfikowania uprawnień procesu do dostępu do różnych zasobów systemowych.

 • Planowanie i zarządzanie zasobami: EPROCESS zawiera informacje wykorzystywane przez planistę systemu Windows do podejmowania decyzji dotyczących przydzielania czasu procesora oraz zarządzania innymi zasobami.

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły