Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Process Control Block

wtorek,

Process Control Block

Blok kontrolny procesu (PCB, ang. Process Control Block) jest strukturą danych w systemach operacyjnych, używaną do przechowywania informacji niezbędnych do zarządzania procesami. Każdy proces w systemie ma własny PCB, który jest tworzony i utrzymywany przez jądro systemu operacyjnego. PCB zawiera różne rodzaje informacji, które są niezbędne do efektywnego planowania i zarządzania procesami.

Zawartość PCB

Implementacje PCB różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Poniżej znajdziesz typowo spotykane elementy.

 1. Identyfikator procesu (PID): Unikalny numer identyfikacyjny przypisany każdemu procesowi, umożliwiający jednoznaczną identyfikację procesu w systemie.

 2. Stan procesu: Aktualny stan procesu, np. gotowy (ready), wykonujący się (running), oczekujący (waiting), zakończony (terminated) itp.

 3. Licznik rozkazów (Program Counter): Zawiera adres następnego rozkazu do wykonania w programie procesu, co umożliwia kontynuację wykonania procesu od miejsca, w którym został ostatnio zatrzymany.

 4. Rejestry procesora: Zapisuje aktualne wartości rejestrów procesora dla procesu, w tym rejestry akumulatora, indeksowe, stosu i inne specyficzne dla architektury rejestry.

 5. Informacje o zarządzaniu pamięcią: Obejmuje informacje takie jak wskaźniki do tabel stron, segmentów lub innych struktur danych używanych do zarządzania pamięcią procesu.

 6. Informacje o planowaniu: Priorytet procesu, wskaźniki do kolejek planowania, oraz inne specyficzne informacje używane przez algorytmy planowania procesora.

 7. Statystyki procesu: Informacje dotyczące wykorzystania zasobów przez proces, takie jak zużycie procesora, liczba wykonywanych operacji we/wy, czas rozpoczęcia i zakończenia itp.

 8. Informacje o kontekście we/wy: Adresy urządzeń we/wy używanych przez proces, otwarte pliki, oraz inne informacje dotyczące operacji wejścia i wyjścia.

Funkcje PCB

 • Zarządzanie procesami: PCB jest niezbędne do zarządzania procesami w systemie operacyjnym, umożliwiając systemowi śledzenie wszystkich niezbędnych informacji o każdym procesie.

 • Przełączanie kontekstu: Podczas zmiany wykonywanego procesu (context switch), system zapisuje stan bieżącego procesu w jego PCB i przywraca stan innego procesu, używając jego PCB, co umożliwia wielozadaniowość i efektywne wykorzystanie procesora.

 • Synchronizacja i komunikacja: PCB umożliwia synchronizację i komunikację między procesami poprzez przechowywanie informacji o zasobach i stanach, które mogą być współdzielone lub wymagane przez inne procesy.

 • Bezpieczeństwo i izolacja: PCB pomaga w izolowaniu procesów od siebie, co zapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez zapobieganie nieautoryzowanemu dostępu do zasobów i danych innych procesów.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły