Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rodzaje SDLC

środa,

Rodzaje SDLC

Cykle życia oprogramowania (Software Development Life Cycle, SDLC) to modele procesów wykorzystywane w inżynierii oprogramowania do projektowania, tworzenia, testowania i dostarczania wysokiej jakości oprogramowania. Istnieje kilka różnych rodzajów cykli życia oprogramowania, z których każdy ma swoje specyficzne cechy i najlepsze zastosowania. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony i może być bardziej lub mniej odpowiedni w zależności od specyfiki projektu, wymagań klienta, rozmiaru zespołu i innych czynników. Wybór odpowiedniego modelu SDLC jest kluczowy dla sukcesu projektu oprogramowania.

Model wodospadowy (Waterfall Model)

Jest to najstarszy i najprostszy model SDLC, w którym procesy przebiegają sekwencyjnie w kolejności: wymagania -> projektowanie -> implementacja -> weryfikacja -> utrzymanie. Po zakończeniu danego etapu nie powraca się do niego.

Model iteracyjny

W tym modelu rozwój oprogramowania jest realizowany poprzez powtarzanie iteracji, z których każda dostarcza wersję „gotową do użycia”. Pozwala to na ciągłą ewaluację i adaptację w trakcie rozwoju projektu.

Model spiralny

Łączy cechy modelu wodospadowego i iteracyjnego. Rozwój jest podzielony na fazy, które są częścią iteracyjnego procesu planowania, ryzyka, inżynierii i oceny.

Model V (V-Model)

Znany również jako model walidacji i weryfikacji. Jest podobny do wodospadu, ale z dodatkowym naciskiem na testowanie w każdym etapie cyklu życia.

Programowanie zwinne (Agile)

Ten model kładzie nacisk na adaptacyjność i elastyczność. Rozwój jest podzielony na krótkie cykle (sprinty), a praca jest często reorganizowana i korygowana na podstawie informacji zwrotne od klienta.

Model programowania ekstremalnego (Extreme Programming, XP)

Jest to bardziej szczegółowe podejście do Agile, które koncentruje się na technicznych aspektach programowania i ma na celu zwiększenie jakości i elastyczności kodu.

Model Scrum

To podejście Agile skupia się na zarządzaniu projektem i jest znane z regularnych spotkań (scrumów), krótkich iteracji i elastyczności w planowaniu.

Model DevOps

Jest to bardziej holistyczne podejście, które łączy rozwój (Dev) z eksploatacją (Ops) oprogramowania. Głównym celem jest skrócenie cyklu życia rozwoju systemu, zapewniając jednocześnie ciągłą dostawę z wysoką jakością.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły