Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Modele wydawania oprogramowania

piątek,

Modele wydawania oprogramowania

Modele wydawania oprogramowania są związane z tym, jak i kiedy nowe wersje oprogramowania są udostępniane użytkownikom. Każdy z ich rodzajów ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego modelu zależy od potrzeb projektu, zespołu i odbiorców końcowych. Na przykład, LTS może być preferowany w środowiskach, gdzie stabilność i długoterminowe wsparcie są kluczowe, podczas gdy rolling release może lepiej pasować do szybko rozwijających się projektów wymagających ciągłych aktualizacji.

Long-Term Support (LTS)

W tym modelu wydania, niektóre wersje oprogramowania są oznaczone jako LTS, co oznacza, że będą one wspierane i otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa oraz inne istotne poprawki przez dłuższy okres. Ten model jest często stosowany w systemach operacyjnych i dużych aplikacjach korporacyjnych.

Standardowe wydania (Standard Release)

To tradycyjny model wydawania, w którym oprogramowanie jest rozwijane w cyklach. Każdy cykl kończy się wydaniem nowej wersji, która zawiera wszystkie aktualizacje i nowe funkcje opracowane od czasu poprzedniego wydania.

Rolling Release

W modelu rolling release oprogramowanie jest ciągle aktualizowane bez wyznaczania wyraźnych wersji. Użytkownicy tego modelu otrzymują najnowsze funkcje i poprawki, gdy tylko są one gotowe do wdrożenia. Ten model jest popularny w niektórych dystrybucjach Linuxa.

Wydania Beta

W tym modelu nowe wersje oprogramowania są najpierw udostępniane jako "beta" do celów testowych. Użytkownicy mogą wypróbować te wersje beta, aby pomóc w wykrywaniu błędów przed oficjalnym wydaniem.

Continous Delivery/Continuous Deployment (CD)

W tych modelach, aktualizacje oprogramowania są automatycznie wdrażane do produkcji, jak tylko przejdą proces testowania. Continous Delivery wymaga ręcznego zatwierdzenia do wdrożenia, podczas gdy w Continuous Deployment aktualizacje są wdrażane automatycznie.

Feature Release

W modelu „Feature Release” nowe funkcje są udostępniane jako osobne aktualizacje, bez czekania na kompleksowe wydanie nowej wersji. Pozwala to na szybsze wdrażanie nowych funkcjonalności.

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły