Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Monitorowanie pliku za pomocą polecenia tail

sobota,

Monitorowanie pliku za pomocą polecenia tail

Polecenie tail w systemie Linux może być użyte do monitorowania zmian w pliku w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie przydatne w środowiskach produkcyjnych i serwerowych do śledzenia bieżących działań systemu lub aplikacji poprzez obserwowanie plików dziennika w czasie rzeczywistym.

Podstawowe przykłady

Monitorowanie zmian w pliku

tail -f plik.txt

Polecenie tail -f plik.txt będzie ciągle oczekiwać na nowe linie dodane do końca plik.txt i wyświetli je w miarę ich pojawiania się.

Monitorowanie z wyświetleniem ostatnich 20 wierszy

tail -n 20 -f plik.txt

W tym przykładzie -n 20 sprawia, że tail najpierw wyświetli ostatnie 20 wierszy pliku, a następnie przejdzie do monitorowania na żywo.

Monitorowanie wielu plików jednocześnie

tail -f plik1.txt plik2.log

Możesz monitorować kilka plików jednocześnie. tail będzie wyświetlać linie z każdego pliku w miarę ich dodawania.

Używanie tail z potokami i innymi narzędziami

Monitorowanie pliku i filtrowanie

tail -f plik.log | grep 'ERROR'

W tym przykładzie tail -f plik.log monitoruje plik plik.loggrep 'ERROR' filtruje i wyświetla tylko te linie, które zawierają słowo "ERROR".

Monitorowanie pliku i wyróżnianie określonych słów

tail -f plik.log | grep --color 'ERROR'

Podobnie jak powyżej, ale grep --color wyróżnia słowo "ERROR" kolorem, co ułatwia zauważenie określonych zmian.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły