Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Linux: Pakiety instalacyjne

wtorek,

Linux: Pakiety instalacyjne

Pakiet instalacyjny w kontekście systemów Linux to zarchiwizowany plik zawierający oprogramowanie i informację o zależnościach, pozwalający na jego instalację, aktualizację oraz odinstalowanie. Pakiet może zawierać skompilowany kod programu, skrypty, biblioteki, dokumentację oraz inne pliki konfiguracyjne.

Składniki pakietu

Poniżej znajdziesz typowe przykłady możliwych elementów wchodzących w skład pakietu. Inne składniki różnią się w zależności o przyjętego formatu pakietu.

 • Pliki binarne – skompilowany kod, który może być bezpośrednio uruchamiany przez system operacyjny.
 • Biblioteki – współdzielone pliki, które są używane przez oprogramowanie do wykonania określonych funkcji.
 • Dokumentacja – instrukcje, przykłady użycia, licencje i inne informacje.
 • Skrypty konfiguracyjne i instalacyjne – automatyzują proces instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania oprogramowania.

Funkcje pakietu

 • Zarządzanie zależnościami – pakiety często zależą od innych pakietów. Systemy zarządzania pakietami automatycznie rozwiązują te zależności, instalując wszystkie niezbędne pakiety.
 • Uproszczona instalacja – użytkownik może zainstalować oprogramowanie bez konieczności ręcznego kompilowania czy konfigurowania, co jest szczególnie przydatne w systemach, gdzie instalacja oprogramowania z kodu źródłowego może być skomplikowana.
 • Łatwe aktualizacje i konserwacja – systemy zarządzania pakietami pozwalają na łatwe aktualizacje oprogramowania oraz jego bezproblemowe usuwanie.

Systemy zarządzania pakietami

Różne dystrybucje Linuksa używają różnych systemów zarządzania pakietami, które obsługują specyficzne formaty pakietów, takie jak:

 • dpkg/apt w Debianie, Ubuntu i ich pochodnych (format .deb);
 • rpm/dnf w Fedora, CentOS, RHEL i pochodnych (format .rpm);
 • pacman w Arch Linux i pochodnych (format .pkg.tar.xz lub .pkg.tar.zst).

Uniwersalne pakiety

Oprócz dystrybucyjno-specyficznych pakietów, istnieją także formaty uniwersalne, takie jak Snap, Flatpak i AppImage, które działają na różnych systemach Linux bez zależności od konkretnych bibliotek systemowych.

Pakiety te odgrywają kluczową rolę w ekosystemie Linux, upraszczając zarządzanie oprogramowaniem, jego dystrybucję, instalację, aktualizację oraz konserwację.

Zależności pakietów

Zależności pakietów są kluczowym elementem systemów zarządzania pakietami w dystrybucjach Linuxa. Zależności określają, jakie inne pakiety muszą być zainstalowane, aby dany pakiet mógł poprawnie funkcjonować. Zarządzanie nimi jest kluczowym aspektem utrzymania spójności i stabilności systemu operacyjnego, upraszczając jednocześnie proces instalacji i aktualizacji oprogramowania dla użytkowników.

Co to są zależności pakietów?

 • Zależności bezpośrednie – pakiety, które muszą być zainstalowane w systemie, aby dany pakiet mógł być uruchomiony. Mogą to być biblioteki, inne aplikacje lub specyficzne wersje pakietów, które są niezbędne do działania oprogramowania.
 • Zależności pośrednie – pakiety, których wymagają zależności bezpośrednie. Czasami łańcuch zależności może być dość długi, obejmując wiele poziomów zagnieżdżonych zależności.

Dlaczego zależności są ważne?

 • Integralność systemu – zapewniają, że wszystkie niezbędne biblioteki i aplikacje są dostępne dla zainstalowanego oprogramowania, co jest niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania.
 • Unikanie konfliktów – pomagają uniknąć sytuacji, w której instalowane oprogramowanie nie działa z powodu brakujących zależności lub konfliktów między różnymi wersjami pakietów.
 • Automatyzacja procesu instalacji – użytkownicy mogą instalować oprogramowanie bez konieczności ręcznego wyszukiwania i instalowania każdej zależności – system zarządzania pakietami automatycznie rozwiązuje i instaluje potrzebne zależności.

Potencjalne problemy

 • Piekło zależności (Dependency Hell) – sytuacja, w której konflikty między zależnościami lub ich nieskończona ilość utrudniają instalację oprogramowania.
 • Niespełnione zależności – występuje, gdy wymagane pakiety nie mogą być zainstalowane, co uniemożliwia instalację lub działanie danego pakietu.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły