Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Powłoka Linuksa i matematyka

czwartek,

Powłoka Linuksa i matematyka

Wykonywanie działań matematycznych w powłoce Linuksa może być realizowane na kilka sposobów, w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika. Każde z prezentowanych narzędzi ma swoje zalety i jest bardziej lub mniej odpowiednie w zależności od złożoności zadania i preferencji użytkownika.

Wybrane narzędzia

Wyrażenia w powłoce bash

  • Możesz również wykonywać proste operacje matematyczne bezpośrednio w powłoce Bash, używając (( )). Na przykład, wykonanie echo $((3 + 4)) w terminalu zwróci wynik 7.
  • Obsługa podstawowych operacji matematycznych.

Użycie awk

  • awk to interpretowany język programowania, często stosowany do przetwarzania i analizy tekstu, może być także wykorzystany do prostych obliczeń matematycznych.
  • Na przykład, echo | awk '{print 5 + 2}' wypisze wynik 7.

Język Python

Jeśli masz zainstalowane środowisko programowania Python, możesz użyć tego języka jako kalkulatora. Po prostu wpisz python w terminalu, aby uruchomić interpreter, a następnie wpisz wyrażenie matematyczne.

Polecenie let

  • let umożliwia wykonywanie prostych obliczeń matematycznych. Na przykład: let "result = 3 + 2" również przypisze wartość 5 do zmiennej result.
  • let jest mniej elastyczne niż (( )) i wymaga otaczania wyrażeń znakami cudzysłowu.

Polecenie expr

expr to kolejne narzędzie pozwalające na wykonywanie prostych obliczeń w terminalu, np. expr 3 + 4.

Kalkulator bc

  • To interaktywny kalkulator, który pozwala na wykonywanie operacji matematycznych bezpośrednio z poziomu terminala.
  • Uruchomienie: Wpisz bc w terminalu i naciśnij Enter. Aby wykonać obliczenia, po prostu wpisz równanie, np. 3 + 4, i naciśnij Enter.
  • bc obsługuje operacje takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i inne.

Przykłady

Przykłady oczywiście nie wyczerpują możliwości prezentowanych narzędzi.

Wyrażenie (( ))

Mnożenie:

(( iloczyn = 6 * 7 ))
echo $iloczyn

Potęgowanie:

(( potega = 3**2 ))
echo $potega

Język AWK

Oliczanie pierwiastka kwadratowego liczby:

echo | awk '{print sqrt(16)}'

Potęgowanie:

echo | awk '{print 2^3}'

Działania matematyczne w trybie interaktywnym Python

Aby móc wpisywać polecenia, wpisz komendę python w terminalu.

Dodawanie dwóch liczb:

a + b

Obliczenie pierwiastka kwadratowego liczby:

import math
math.sqrt(16)

Polecenie let

Mnożenie:

let iloczyn=6*7
echo $iloczyn 

Potęgowanie:

let potega=3**2
echo $potega

Polecenie expr

Dodawanie dwóch liczb:

expr 5 + 3

Aby pomnożyć dwie liczby, należy użyć ukośnika wstecznego przed znakiem mnożenia, aby uniknąć interpretacji go jako symbolu powłoki:

expr 6 * 7

Kalkulator bc

Obliczenie pierwiastka kwadratowego:

echo "sqrt(144)" | bc

Obliczenie potęgi:

echo "4^2" | bc

Przykładowy skrypt bash wykorzystujący operacje matematyczne:

#!/bin/bash

a=5
b=2

# Dodawanie
sum=$((a + b))
echo "Suma: $sum"

# Mnożenie
prod=$((a * b))
echo "Iloczyn: $prod"

# Dzielenie z użyciem bc
div=$(echo "scale=2; $a / $b" | bc)
echo "Iloraz: $div"

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły