Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polecenia id i whoami

czwartek,

Polecenia id i whoami

Polecenia idwhoami to standardowe narzędzia w systemach uniksowych, takich jak Linux, używane do wyświetlania informacji o użytkownikach. Oba te polecenia są często używane w skryptach powłoki oraz do diagnozowania problemów z uprawnieniami, pozwalając szybko zidentyfikować, jako który użytkownik jesteś zalogowany oraz jakie masz uprawnienia. Te proste narzędzia są bardzo użyteczne w codziennym zarządzaniu systemem i diagnozowaniu problemów z uprawnieniami użytkowników.

Polecenie id

To polecenie służy do wyświetlania informacji o bieżącym użytkowniku lub określonym użytkowniku. Wyświetla UID (numer identyfikacyjny użytkownika), GID (numer identyfikacyjny grupy) oraz grupy, do których należy użytkownik.

Składnia

id [opcje] [użytkownik]

Gdy jest używane bez argumentów, id wyświetla informacje o bieżącym użytkowniku. Można również podać nazwę użytkownika, aby zobaczyć jego ID.

Przykład

id
id nazwa_użytkownika

Polecenie whoami

Jest to prostsze narzędzie, które wyświetla nazwę bieżącego użytkownika, nie uwzględniając żadnych dodatkowych informacji.

Składnia

whoami

Polecenie whoami jest równoważne poleceniu id -un, które wyświetla tylko nazwę użytkownika.

Przykład

whoami

Przykłady użycia polecenia id

Wyświetlenie informacji o bieżącym użytkowniku

Użycie polecenia id bez żadnych argumentów wyświetli informacje o bieżącym użytkowniku. Wynik pokazuje UID (numer identyfikacyjny użytkownika), GID (numer identyfikacyjny głównej grupy użytkownika) oraz grupy, do których użytkownik należy.

id

Wynik może wyglądać tak:

uid=1001(nazwa_użytkownika) gid=1001(nazwa_grupy) grupy=1001(nazwa_grupy),27(sudo), ...

Wyświetlenie informacji o innym użytkowniku

Możesz użyć id z nazwą innego użytkownika, aby zobaczyć jego informacje identyfikacyjne.

id nazwa_innego_użytkownika

Wyświetlenie tylko UID lub GID

Można użyć opcji -u dla wyświetlenia tylko UID, lub -g dla wyświetlenia tylko GID.

id -u
id -g

Przykłady użycia polecenia whoami

Określenie aktualnego użytkownika

Polecenie whoami jest proste i służy do szybkiego określenia, jako kto jesteś zalogowany w systemie.

whoami

Wynik:

nazwa_użytkownika

Użycie w skryptach

Polecenie whoami jest często używane w skryptach powłoki, aby sprawdzić, czy skrypt jest uruchamiany z odpowiednimi uprawnieniami, na przykład, czy skrypt jest uruchamiany jako użytkownik 'root'. Prezentowana metoda zawiedzie, gdy zmianie ulegnie nazwa użytkownika root, pewniejszy sposób to bazowanie na UID (wartość 0 dla superadministratora).

if [ "$(whoami)" != "root" ]; then
    echo "Skrypt musi być uruchamiany jako root"
    exit 1
fi

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły