Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator bc: Zmienne specjalne

poniedziałek,

Kalkulator bc: Zmienne specjalne

W kalkulatorze bc dostępne są cztery zmienne specjalne, które umożliwiają konfigurację działania narzędzia. Ich używanie tych zmiennych pozwala na bardziej elastyczne i zaawansowane obliczenia, dając użytkownikowi kontrolę nad formatem danych wejściowych i wyjściowych, a także nad precyzją obliczeń.

Zmienna scale

Określa liczbę miejsc dziesiętnych, które będą używane w obliczeniach. Domyślnie scale jest ustawione na 0, co oznacza, że operacje arytmetyczne zwracają wyniki całkowite. Przykład użycia:

scale=2
1/3  # wynik będzie miał dwie cyfry po przecinku, czyli 0.33

Zmienna ibase

Określa podstawę systemu liczbowego wejściowego. Domyślnie ibase jest ustawione na 10 (system dziesiętny). Można go zmienić, na przykład na 16 dla systemu szesnastkowego. Przykład użycia:

ibase=16
A + B  # wykonuje dodawanie w systemie szesnastkowym, wynik to 21 (w systemie dziesiętnym)

Zmienna obase

Określa podstawę systemu liczbowego wyjściowego. Domyślnie obase również jest ustawione na 10. Jeśli zmienisz obase na inną wartość, wyniki będą wyświetlane w tym systemie liczbowym. Przykład użycia:

obase=2
10  # wyświetli wynik 1010, co jest reprezentacją liczby 10 w systemie binarnym

Zmienna last

Zmienna ta przechowuje wynik ostatnio wykonanego wyrażenia. Przykład użycia:

3*4
last  # zwróci 12, co było wynikiem ostatniej operacji

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły