Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator bc: Złożone operatory przypisania

wtorek,

Kalkulator bc: Złożone operatory przypisania

W kalkulatorze bc złożone operatory przypisania pozwalają na skrócenie standardowych operacji arytmetycznych połączonych z przypisaniem. Te operatory wykonują operację na zmiennej i wynik zapisują z powrotem do tej samej zmiennej. Użycie złożonych operatorów przypisania może uczynić kod bardziej zwięzłym i czytelnym, szczególnie gdy często aktualizujesz wartości zmiennych w wyniku operacji arytmetycznych.

Operator += (dodawanie skrócone) działa poprzez dodanie wartości do zmiennej i przypisanie wyniku do tej samej zmiennej.

a += b # Jest równoznaczne z a = a + b

Operator -= (odejmowanie skrócone) odejmuje wartość od zmiennej i przypisuje wynik do tej samej zmiennej.

a -= b # Jest równoznaczne z a = a - b

Operator *= (mnożenie skrócone) mnoży zmienną przez wartość i przypisuje wynik do tej samej zmiennej.

a *= b # Jest równoznaczne z a = a * b

Operator /= (dzielenie skrócone) dzieli zmienną przez wartość i przypisuje wynik do tej samej zmiennej.

a /= b # Jest równoznaczne z a = a / b

Operator ^= (potęgowanie skrócone) podnosi zmienną do potęgi określonej przez wartość i przypisuje wynik do tej samej zmiennej.

a ^= b # Jest równoznaczne z a = a ^ b

Operator %= (modulo skrócone) oblicza resztę z dzielenia zmiennej przez wartość i przypisuje wynik do tej samej zmiennej.

a %= b # Jest równoznaczne z a = a % b

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Artykuł: Drukarki GDI

Drukarki GDI

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły