Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator bc: Tryb wsadowy

niedziela,

Kalkulator bc: Tryb wsadowy

Używanie kalkulatora bc w trybie wsadowym (batch mode) pozwala na przetwarzanie serii instrukcji lub obliczeń zapisanych w pliku lub przekazywanych bezpośrednio do programu jako ciąg instrukcji. Jest to przydatne w scenariuszach, gdzie wymagane jest wykonanie skomplikowanych obliczeń lub serii obliczeń bez interakcji użytkownika.

Plik z instrukcjami

Można utworzyć plik zawierający serię instrukcji przekazywanych do programu bc. W przykładzie zastosowano plik obliczenia.bc zawierający następujące instrukcje:

scale=2
a=15
b=5
a+b
a-b
a*b
a/b

Aby wykonać obliczenia, można użyć komendy: bc obliczenia.bc.

Przekazanie instrukcji

Możliwe jest również przekazywanie instrukcji bezpośrednio do bc poprzez potok (pipe) lub z użyciem operatora przekierowania.

echo "scale=2; 3/7" | bc

To wyrażenie wykona dzielenie 3 przez 7 z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Zalety trybu wsadowego

Tryb wsadowy umożliwia automatyczne przetwarzanie wielu obliczeń bez potrzeby ich ręcznego wprowadzania w programie. Polecenia mogą być zapisane i używane ponownie, a nawet generowane przez inne programy. Wykorzystując potoki, kalkulator bc dobrze sprawdzi się w skryptach powłoki.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły