Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator bc w potokach

piątek,

Kalkulator bc w potokach

Kalkulator bc w systemach operacyjnych Unix i Linux jest potężnym narzędziem do obliczeń matematycznych, które można wykorzystać również w potokach. Potok (ang. pipe) pozwala na przekazywanie wyników jednego polecenia jako wejścia do innego, co umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych operacji przetwarzania danych.

Przykłady

Podstawowe obliczenia

Użycie echo do przekazania równania do bc:

echo "2 + 3" | bc

Skrypt składający się z wielu linii

Możesz użyć potoku do przekazania całego skryptu do bc. Na przykład:

echo -e "scale=2\n; 10/3" | bc
 • scale=2 ustawia dokładność do dwóch miejsc po przecinku;
 • n oznacza nową linię;
 • 10/3 to działanie, które zostanie wykonane.

Wykorzystanie pętli i bc

Możesz użyć pętli for w powłoce bash, aby wykonać serię obliczeń:

for i in {1..5}; do echo "$i * $i" | bc; done

Ta pętla oblicza i wyświetla kwadraty liczb od 1 do 5.

Złożone wyrażenia

Możesz także używać bardziej złożonych wyrażeń:

echo "scale=4; sqrt(100)" | bc

To polecenie zwróci pierwiastek kwadratowy z 100 z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Użycie zmiennej z powłoki

Jeśli masz zmienną w powłoce bash, możesz użyć jej w obliczeniach bc:

number=7
echo "$number^3" | bc

To obliczy siedem do potęgi trzeciej.

Tabliczka mnożenia

Aby stworzyć tabliczkę mnożenia przy użyciu kalkulatora bc w potokach w powłoce bash, możesz wykorzystać pętle zagnieżdżone. Oto przykład skryptu, jak możesz to zrobić:

#!/bin/bash

for i in {1..10}; do 
  for j in {1..10}; do 
    echo -n "$i * $j = "
    echo "$i * $j" | bc
  done
  echo "" # pusta linia oddzielająca kolejne wiersze tabliczki mnożenia
done

W tym skrypcie:

 • Pierwsza pętla for iteruje przez liczby od 1 do 10, reprezentując pierwszy czynnik mnożenia.
 • Druga pętla for, zagnieżdżona w pierwszej, również iteruje przez liczby od 1 do 10, reprezentując drugi czynnik mnożenia.
 • W każdej iteracji obu pętli, polecenie echo "$i * $j" generuje równanie mnożenia, które jest przekazywane do bc przez potok.
 • Wynik każdego obliczenia jest wyświetlany.
 • Dodatkowy echo "" po zewnętrznej pętli wstawia pustą linię dla lepszej czytelności, oddzielając kolejne wiersze tabliczki mnożenia.

Uruchomienie tego skryptu w terminalu wygeneruje klasyczną tabliczkę mnożenia od 1 do 10.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły