Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator bc: Obliczanie prędkości transmisji danych

wtorek,

Kalkulator bc: Obliczanie prędkości transmisji danych

W kalkulatorze bc można wykonać różnorodne obliczenia związane z prędkością transmisji danych. Mogą być one przydatne w różnych scenariuszach związanych z zarządzaniem siecią i oceną wydajności transmisji danych.

Przykłady

Obliczanie czasu transferu danych

Załóżmy, że chcesz obliczyć, ile czasu zajmie przesłanie pliku o określonym rozmiarze przy danej prędkości sieci.

Przykład:

scale=2; # Ustawienie dwóch miejsc po przecinku dla wyniku
rozmiar_pliku_mb=500; # Rozmiar pliku w megabajtach
predkosc_sieci_mbps=100; # Prędkość sieci w megabitach na sekundę
czas_transferu=(rozmiar_pliku_mb*8)/predkosc_sieci_mbps; # Czas transferu w sekundach
czas_transferu;

W tym przykładzie obliczany jest czas potrzebny do przesłania 500 MB danych przez sieć o prędkości 100 Mbps. Wynik jest podany w sekundach.

Przeliczanie jednostek prędkości transmisji

Możesz chcieć przeliczyć prędkość transmisji z jednej jednostki na inną, na przykład z Mbps na MB/s.

Przykład:

scale=2;
predkosc_mbps=100; # Prędkość w Mbps
predkosc_mb_s=predkosc_mbps/8; # Przeliczenie na MB/s
predkosc_mb_s;

W tym przykładzie prędkość 100 Mbps jest przeliczana na megabajty na sekundę (MB/s).

Obliczanie ilości danych przesłanych w określonym czasie

Załóżmy, że chcesz obliczyć, ile danych można przesłać w ciągu określonego czasu przy danej prędkości sieci.

Przykład:

scale=2;
czas_s=3600; # Czas w sekundach, na przykład 1 godzina
predkosc_sieci_mbps=100; # Prędkość sieci w Mbps
ilosc_danych_mb=(czas_s*predkosc_sieci_mbps)/8; # Ilość danych w MB
ilosc_danych_mb;

Ten przykład oblicza, ile megabajtów danych można przesłać w ciągu jednej godziny przy prędkości sieci 100 Mbps.

Obliczanie maksymalnego rozmiaru pliku dla ograniczonego czasu transferu

Załóżmy, że chcesz wiedzieć, jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać w ciągu określonego czasu przy danej prędkości sieci.

Przykład:

scale=2;
czas_s=600; # Czas transferu w sekundach, na przykład 10 minut
predkosc_sieci_mbps=100; # Prędkość sieci w Mbps
maksymalny_rozmiar_pliku_mb=(czas_s*predkosc_sieci_mbps)/8; # Maksymalny rozmiar pliku w MB
maksymalny_rozmiar_pliku_mb;

W tym przykładzie obliczamy maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać w ciągu 10 minut przy prędkości sieci 100 Mbps.

Obliczanie przepustowości potrzebnej dla strumieniowania wideo

Załóżmy, że chcesz określić minimalną przepustowość sieci potrzebną do płynnego strumieniowania wideo o określonej jakości.

Przykład:

scale=2;
bitrate_mb_s=5; # Bitrate wideo w MB/s (na przykład, HD 1080p może wymagać około 5 MB/s)
zapas=1.5; # Zapas przepustowości, aby zapewnić płynność (np. 50% więcej)
potrzebna_predkosc_mbps=(bitrate_mb_s*8)*zapas; # Potrzebna przepustowość w Mbps
potrzebna_predkosc_mbps;

W tym przykładzie obliczana jest minimalna przepustowość sieciową potrzebna do strumieniowania wideo w jakości HD.

Obliczanie całkowitej ilości danych przesłanych w określonym czasie

Załóżmy, że chcesz obliczyć, ile całkowitej ilości danych zostanie przesłanych przez określony czas przy danej prędkości połączenia.

Przykład:

scale=2;
czas_h=24; # Czas w godzinach, na przykład 24 godziny
predkosc_sieci_mbps=100; # Prędkość sieci w Mbps
ilosc_danych_gb=(czas_h*3600*predkosc_sieci_mbps)/8/1024; # Ilość danych w GB
ilosc_danych_gb;

Ten przykład pokazuje, ile gigabajtów danych zostanie przesłanych w ciągu 24 godzin przy stałej prędkości sieci 100 Mbps.

Obliczanie czasu potrzebnego do zrobienia kopii zapasowej

Załóżmy, że chcesz wiedzieć, ile czasu zajmie wykonanie kopii zapasowej określonej ilości danych przy danej prędkości sieci.

Przykład:

scale=2;
rozmiar_danych_gb=100; # Rozmiar danych do skopiowania w GB
predkosc_sieci_mbps=100; # Prędkość sieci w Mbps
czas_kopii_s=(rozmiar_danych_gb*1024*8)/predkosc_sieci_mbps; # Czas potrzebny do kopii w sekundach
czas_kopii_s;

W tym przykładzie obliczamy, ile czasu zajmie wykonanie kopii zapasowej 100 GB danych przy prędkości sieci 100 Mbps.

Przeliczanie prędkości Internetu z planu abonamentowego

Załóżmy, że chcesz przeliczyć prędkość z planu abonamentowego podaną w Mb/s na MB/s, aby lepiej zrozumieć rzeczywistą prędkość pobierania.

Przykład:

scale=2;
predkosc_abonamentu_mbps=500; # Prędkość z planu abonamentowego w Mb/s
rzeczywista_predkosc_mb_s=predkosc_abonamentu_mbps/8; # Rzeczywista prędkość w MB/s
rzeczywista_predkosc_mb_s;

W tym przykładzie przeliczamy prędkość 500 Mb/s z planu abonamentowego na MB/s, aby zobaczyć rzeczywistą prędkość pobierania danych.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: Edytor Brackets: Proste rozszerzenie

Edytor Brackets: Proste rozszerzenie

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły