Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator bc: Przeliczanie jednostek wielkości danych

środa,

Kalkulator bc: Przeliczanie jednostek wielkości danych

Przeliczanie jednostek wielkości danych jest jednym z częstych zadań w informatyce. Kalkulator bc jest świetnym narzędziem do tego typu obliczeń, ponieważ pozwala na precyzyjne przeliczenia między różnymi jednostkami, takimi jak bajty, kilobajty, megabajty, gigabajty itd.

Przykłady

Przeliczanie megabajtów na gigabajty

Załóżmy, że chcesz przeliczyć 1024 MB na GB.

scale=2;  # Ustawienie precyzji na dwie cyfry po przecinku
rozmiar_mb=1024;  # Rozmiar w megabajtach
rozmiar_gb=rozmiar_mb/1024;  # Przeliczenie na gigabajty
rozmiar_gb;

Przeliczanie gigabajtów na terabajty

Jeśli masz 512 GB i chcesz przeliczyć to na TB.

scale=3;
rozmiar_gb=512;
rozmiar_tb=rozmiar_gb/1024;  # Przeliczenie na terabajty
rozmiar_tb;

Przeliczanie kilobajtów na bajty

Załóżmy, że chcesz przeliczyć 5000 KB na bajty.

scale=0;  # Brak miejsc po przecinku, ponieważ bajty są zawsze całkowite
rozmiar_kb=5000;
rozmiar_bajty=rozmiar_kb*1024;  # Przeliczenie na bajty
rozmiar_bajty;

Przeliczanie terabajtów na megabajty

Jeśli potrzebujesz przeliczyć 2 TB na MB.

scale=0;
rozmiar_tb=2;
rozmiar_mb=rozmiar_tb*1024*1024;  # Przeliczenie na megabajty
rozmiar_mb;

Przeliczanie bajtów na kilobajty

Jeśli masz 20480 bajtów i chcesz przeliczyć to na kilobajty.

scale=2;
rozmiar_bajty=20480;
rozmiar_kb=rozmiar_bajty/1024;  # Przeliczenie na kilobajty
rozmiar_kb;

Uwagi

  • Zmienna scalebc określa liczbę miejsc po przecinku dla wyniku. Możesz dostosować tę wartość w zależności od potrzebnej dokładności.
  • W informatyce zazwyczaj przyjmuje się, że 1 KB = 1024 B, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB itd. (system binarny), ale warto pamiętać, że w niektórych kontekstach (np. w marketingu dysków twardych) stosowane mogą być wartości dziesiętne (1 KB = 1000 B, 1 MB = 1000 KB itd.).

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły