Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Polecenie read

czwartek,

Bash: Polecenie read

Polecenie read w powłoce bash jest używane do odczytywania linii wejścia ze standardowego wejścia (stdin) lub z pliku. Pozwala na przypisanie odczytanych danych do zmiennych. Jest to szczególnie przydatne w skryptach, gdzie chcesz zebrać dane wejściowe od użytkownika lub przetworzyć dane pochodzące z pliku linia po linii. Polecenie read stanowi niezwykle elastyczne narzędzie i znajduje wiele zastosowań.

Podstawowa składnia polecenia read

read [opcje] [zmienne...]

Gdzie:

  • [opcje] to różne opcje modyfikujące zachowanie polecenia read, na przykład -p umożliwia wyświetlenie monitu przed odczytaniem danych, a -s sprawia, że wprowadzane dane są niewidoczne na ekranie (użyteczne przy wprowadzaniu haseł).
  • [zmienne...] to lista zmiennych, do których będą przypisywane kolejne słowa odczytane z wejścia. Jeśli podasz więcej zmiennych, niż jest słów w linii, nadmiarowe zmienne będą miały wartość pustą. Jeśli słów będzie więcej niż zmiennych, cała reszta linii zostanie przypisana do ostatniej zmiennej.

Przykłady użycia

Proste odczytywanie danych

echo "Podaj swoje imię:"
read imie
echo "Witaj, $imie!"

Ten skrypt prosi użytkownika o wpisanie swojego imienia, a następnie wita go, używając wprowadzonej wartości.

Odczytywanie danych z monitem

read -p "Podaj swoje imię: " imie
echo "Witaj, $imie!"

Tutaj -p pozwala na bezpośrednie wyświetlenie monitu przed odczytaniem danych.

Odczytywanie hasła bez wyświetlania go na ekranie

read -s -p "Podaj swoje hasło: " haslo
echo "Hasło zostało zapisane."

Opcja -s sprawia, że wpisywane hasło nie jest wyświetlane, co zwiększa bezpieczeństwo.

Odczytywanie wielu danych jednocześnie

read -p "Podaj imię i nazwisko: " imie nazwisko
echo "Witaj, $imie $nazwisko!"

Pozwala to na odczytanie imienia i nazwiska (lub dowolnej liczby słów) w jednej linii i przypisanie ich do odpowiednich zmiennych.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły