Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Operatory

środa,

Bash: Operatory

W Bashu istnieje wiele różnych operatorów, które można podzielić na kilka kategorii w zależności od ich zastosowania.

Operatory arytmetyczne

Używane do operacji matematycznych.

 • + : dodawanie
 • - : odejmowanie
 • * : mnożenie
 • / : dzielenie
 • % : reszta z dzielenia
 • ** : potęgowanie

Operatory porównania

Używane do porównywania wartości.

 • -eq : równy (equal)
 • -ne : nierówny (not equal)
 • -gt : większy niż (greater than)
 • -ge : większy lub równy (greater or equal)
 • -lt : mniejszy niż (less than)
 • -le : mniejszy lub równy (less or equal)
 • == : równy (w kontekście [[ ]])
 • != : nierówny (w kontekście [[ ]])
 • < : mniejszy niż (w kontekście [[ ]])
 • > : większy niż (w kontekście [[ ]])

Operatory logiczne

Używane do tworzenia warunków logicznych.

 • && : logiczne I (AND)
 • || : logiczne LUB (OR)
 • ! : logiczne NIE (NOT)

Operatory przypisania

Używane do przypisywania wartości zmiennym.

 • = : przypisanie
 • += : dodaj i przypisz
 • -= : odejmij i przypisz
 • *= : pomnóż i przypisz
 • /= : podziel i przypisz
 • %= : reszta z dzielenia i przypisz

Operatory łańcuchów znaków

Używane do operacji na łańcuchach znaków.

 • = : sprawdza, czy łańcuchy znaków są identyczne
 • != : sprawdza, czy łańcuchy znaków są różne
 • z : sprawdza, czy łańcuch znaków jest pusty
 • -n : sprawdza, czy łańcuch znaków nie jest pusty

Operatory plikowe

Używane do testowania atrybutów plików.

 • -e : sprawdza, czy plik istnieje
 • -f : sprawdza, czy plik istnieje i jest zwykłym plikiem
 • -d : sprawdza, czy plik istnieje i jest katalogiem
 • -r : sprawdza, czy plik jest do odczytu
 • -w : sprawdza, czy plik jest do zapisu
 • -x : sprawdza, czy plik jest wykonywalny

Operator dopasowania wyrażeń regularnych

 • =~ : używany do dopasowania łańcuchów znaków z wyrażeniami regularnymi

Operator warunkowy ternary

 • ?: : zwraca jedną z dwóch wartości w zależności od warunku (w Bashu realizowany przez instrukcję if)

Operatory bitowe

 • & : AND bitowy
 • | : OR bitowy
 • ^ : XOR bitowy
 • ~ : NOT bitowy
 • << : przesunięcie bitowe w lewo
 • >> : przesunięcie bitowe w prawo

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły