Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Kalkulator

wtorek,

Bash: Kalkulator

Kalkulator napisany w bashu jest świetnym przykładem, który demonstruje podstawowe techniki stosowane w skryptach, takie jak pobieranie danych wejściowych od użytkownika, wykonywanie prostych obliczeń i przetwarzanie warunkowe.

Przykładowy kod kalkulatora

#!/bin/bash

echo "Prosty Kalkulator Bash"

# Wczytaj operację
echo "Wybierz operację:"
echo "1. Dodawanie"
echo "2. Odejmowanie"
echo "3. Mnożenie"
echo "4. Dzielenie"
read operacja

# Wczytaj liczby
echo "Wpisz pierwszą liczbę:"
read liczba1
echo "Wpisz drugą liczbę:"
read liczba2

# Wykonaj obliczenia i wyświetl wynik
case $operacja in
 1) wynik=$(echo "$liczba1 + $liczba2" | bc)
   ;;
 2) wynik=$(echo "$liczba1 - $liczba2" | bc)
   ;;
 3) wynik=$(echo "$liczba1 * $liczba2" | bc)
   ;;
 4) wynik=$(echo "scale=2; $liczba1 / $liczba2" | bc)
   ;;
 *) echo "Nieprawidłowa operacja"
   exit 1
   ;;
esac

echo "Wynik: $wynik"

Omówienie kodu

 1. #!/bin/bash – shebang, który określa interpreter skryptu.
 2. Wypisanie opcji kalkulatora – skrypt używa polecenia echo do wyświetlenia dostępnych operacji matematycznych.
 3. read operacja – polecenie read służy do wczytania wyboru operacji od użytkownika.
 4. Wczytywanie liczb – skrypt prosi użytkownika o wprowadzenie dwóch liczb, które będą użyte w obliczeniach.
 5. case $operacja in – konstrukcja case w Bashu pozwala na wybór odpowiedniego działania w zależności od wartości zmiennej operacja.
 6. wynik=$(echo "..." | bc) – obliczenia są wykonywane przy użyciu narzędzia bc (Basic Calculator), które jest standardowym narzędziem w systemach Unix do obliczeń matematycznych. Użyto tu potoku (|) do przekazania wyrażenia matematycznego do bc.
 7. echo "Wynik: $wynik" – na końcu skrypt wyświetla wynik obliczeń.
 8. exit 1 – wyjście ze skryptu w przypadku nieprawidłowego wyboru operacji.

Jak uruchomić skrypt?

Aby uruchomić skrypt, musisz najpierw nadać mu uprawnienia do wykonania:

chmod +x kalkulator.sh

Następnie możesz go uruchomić:

./kalkulator.sh

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły