Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Polecenie echo

czwartek,

Bash: Polecenie echo

Polecenie echo w powłoce bash jest jednym z najczęściej używanych poleceń w skryptach i terminalach systemu Linux/Unix. Jego głównym zadaniem jest wyświetlanie linii tekstu na standardowym wyjściu, czyli zazwyczaj na ekranie terminala. Można go używać do wyświetlania prostych komunikatów, wartości zmiennych, generowania tekstu do pliku i innych podobnych zadań.

Wyświetlanie tekstu

echo "Hello, World!"

To polecenie wyświetli na ekranie tekst Hello, World!.

Wyświetlanie wartości zmiennej

name="John"
echo "Hello, $name!"

Jeśli wcześniej zdefiniowano zmienną name, to polecenie wyświetli np. Hello, John!.

Dodawanie nowej linii

Domyślnie echo dodaje nową linię po wyświetleniu tekstu, ale można to również zrobić także wcześniej:

echo -e "Hello, World!\nNowa linia."

Opcja -e pozwala na interpretowanie sekwencji ucieczki, np. n oznacza nową linię.

Wyświetlanie bez dodawania nowej linii

Aby wyświetlić tekst bez dodawania nowej linii na końcu, można użyć opcji -n:

echo -n "Hello, World!"

Wyświetlanie tekstu z zawartymi sekwencjami ucieczki

Aby wyświetlić tekst, który zawiera sekwencje ucieczki, bez ich interpretowania, można użyć opcji -E (choć jest to domyślne zachowanie w wielu implementacjach echo):

echo -E "Hello, World!\nTo nie jest nowa linia."

Przekierowanie wyjścia do pliku

Można przekierować wyjście z echo do pliku zamiast na ekran:

echo "Jakiś tekst…" > tekst.txt

To polecenie zapisze Jakiś tekst… do pliku tekst.txt, zastępując jego poprzednią zawartość. Aby dopisać do pliku, użyj >> zamiast >.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły