Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Wynik polecenia do zmiennej

środa,

Bash: Wynik polecenia do zmiennej

W skryptach bash często występuje potrzeba zapisania wyniku polecenia do zmiennej, uzyskane dane można wtedy użyć w kolejnych operacjach. Istnieją dwa główne sposoby, aby to zrobić: przy użyciu backticków () lub przy użyciu składni$(...). Zalecane jest korzystanie z$(...)`, ponieważ jest to bardziej elastyczna i bezpieczna metoda, szczególnie w mocno skomplikowanych skryptach.

Użycie backticków

wynik=`polecenie`

Ta metoda jest starsza i choć nadal działa, ma pewne ograniczenia, na przykład sprawia trudności z zagnieżdżaniem.

Użycie $(...)

wynik=$(polecenie)

Jest to bardziej nowoczesne i preferowane podejście. Jest czytelniejsze, szczególnie przy zagnieżdżaniu poleceń.

Przykład

Aby zapisać wynik polecenia ls do zmiennej, możesz zrobić tak:

lista_plikow=$(ls)

Lub, aby zapisać informacje o pamięci systemu do zmiennej:

meminfo=$(grep MemTotal /proc/meminfo)

Następnie możesz użyć tej zmiennej w skrypcie. Na przykład, aby wyświetlić zapisaną wartość, użyjesz:

echo $meminfo

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły