Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Polecenie . (kropka)

piątek,

Bash: Polecenie . (kropka)

W powłoce Bash, polecenie . (kropka), znane również jako source (w niektórych shellach jak bash), jest używane do wykonywania poleceń z podanego pliku w bieżącym środowisku powłoki. Pozwala to na modyfikowanie środowiska obecnej powłoki, na przykład ustawienia zmiennych środowiskowych, funkcji itp., bez konieczności uruchamiania nowego procesu powłoki.

 1. Sposób użycia

  • Aby użyć tego polecenia, wpisz . (kropkę), a następnie ścieżkę do skryptu. Na przykład:

    . /ścieżka/do/skryptu.sh
  • Lub równoważnie, używając source:

    source /ścieżka/do/skryptu.sh
 2. Aktualizacja środowiska bieżącej powłoki

  • Główną zaletą używania . jest to, że wszystkie zmiany wprowadzone przez skrypt (jak ustawienie zmiennych środowiskowych, aliasów, funkcji itp.) są stosowane bezpośrednio w obecnej powłoce. W przeciwieństwie do uruchamiania skryptu jako oddzielnego procesu, gdzie zmiany te byłyby widoczne tylko w ramach tego procesu.
 3. Błędy: Jeśli w skrypcie wystąpi błąd, może on wpłynąć na bieżącą sesję powłoki. Dlatego warto używać tego polecenia z zaufanymi, dobrze napisanymi skryptami.

 4. Skrócenie ścieżki: Jeśli skrypt znajduje się w jednym z katalogów wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH, można pominąć pełną ścieżkę do pliku i użyć tylko nazwy skryptu.

 5. Argumenty: Polecenie . nie akceptuje argumentów przekazywanych do skryptu. Jeśli skrypt wymaga argumentów, muszą być one zdefiniowane w skrypcie lub w środowisku powłoki przed jego wykonaniem.

 6. Wykorzystanie: Często używa się tego polecenia do ładowania konfiguracji środowiska, na przykład w plikach konfiguracyjnych takich jak .bashrc, .bash_profile itp.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły