Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Polecenie pwd

wtorek,

Bash: Polecenie pwd

W systemach operacyjnych opartych na Uniksie, takich jak Linux czy macOS, polecenie pwd w powłoce bash (Bourne Again SHell) służy do wyświetlenia aktualnej ścieżki katalogu, w którym się znajdujesz. Skrót pwd pochodzi od angielskich słów „print working directory”, co oznacza „wydrukuj bieżący katalog”. Polecenie pwd to proste, ale niezwykle ważne narzędzie, które pomaga użytkownikom i administratorom systemów w orientacji w strukturze katalogów. Jest często używane zarówno w codziennej pracy, jak i w bardziej zaawansowanych scenariuszach programistycznych i administracyjnych.

Użycie polecenia pwd

Podstawowe użycie

Aby użyć polecenia pwd, wystarczy wpisać pwd w terminalu i nacisnąć Enter. Terminal wyświetli pełną ścieżkę do bieżącego katalogu.

$ pwd
/home/uzytkownik/aktualny_katalog

Wyświetlanie ścieżki logicznej

Domyślnie pwd wyświetla logiczną ścieżkę katalogu, która zawiera dowiązania symboliczne. Jeśli na przykład znajdujesz się w katalogu, który jest dowiązaniem symbolicznym do innego katalogu, pwd wyświetli ścieżkę, która zawiera to dowiązanie symboliczne.

Wyświetlanie fizycznej ścieżki

Możesz także użyć pwd -P (gdzie -P oznacza "physical"), aby wyświetlić fizyczną ścieżkę bez dowiązań symbolicznych.

$ pwd -P
/fizyczna/sciezka/do/katalogu

Zastosowania polecenia pwd

  • Orientacja w systemie plików – polecenie pwd jest bardzo użyteczne, kiedy nawigujesz po systemie plików w terminalu i chcesz sprawdzić, w którym aktualnie katalogu się znajdujesz.
  • Skrypty i automatyzacja – w skryptach pwd jest często wykorzystywane do ustalenia bieżącej ścieżki katalogu, co może być przydatne do ścieżek względnych przy wykonywaniu innych poleceń lub skryptów.
  • Debugowanie i logowanie – w przypadku skomplikowanych skryptów lub gdy pracujesz w złożonym środowisku, pwd może pomóc w debugowaniu lub logowaniu, dając informacje o tym, gdzie dokładnie wykonywane są operacje.

Odpowiedniki w Windows

Polecenie cd

W systemach operacyjnych Windows, odpowiednikiem polecenia pwd (print working directory) znanego z systemów Unixowych jest polecenie cd bez dodatkowych argumentów. W systemie Windows, polecenie cd, znane również jako chdir (change directory), służy nie tylko do zmiany bieżącego katalogu, ale także do wyświetlenia ścieżki do aktualnego katalogu pracy, gdy jest użyte bez żadnych dodatkowych argumentów.

Aby wyświetlić bieżący katalog w systemie Windows, otwórz wiersz polecenia (cmd) i wpisz:

cd

Po naciśnięciu klawisza Enter, wiersz polecenia wyświetli pełną ścieżkę do bieżącego katalogu, w którym się znajdujesz.

Jeśli znajdujesz się w katalogu "Dokumenty" swojego użytkownika, wynik może wyglądać podobnie:

C:\Users\CKZiU\Dokumenty

PowerShell

W PowerShell odpowiednikiem polecenia pwd (print working directory) z systemów Unixowych jest polecenie Get-Location. Podobnie jak pwd, Get-Location wyświetla bieżącą ścieżkę katalogu, w którym znajduje się użytkownik. Aby użyć tego polecenia, wystarczy wpisać Get-Location lub skorzystać z jego aliasu pwd w PowerShell i nacisnąć Enter. PowerShell wyświetli pełną ścieżkę do bieżącego katalogu.

PS C:\Users\CKZiU> Get-Location

Lub używając aliasu:

PS C:\Users\CKZiU> pwd

W obu przypadkach wynik będzie taki sam, czyli wyświetlona zostanie ścieżka do aktualnego katalogu roboczego.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły