Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash: Przykłady prostych skryptów

wtorek,

Bash: Przykłady prostych skryptów

Poniżej znajdziesz kilka prostych przykładów skryptów bash, na podstawie których można zacząć tworzyć własne tego typu rozwiązania. Wprowadzenie do pisania skryptów bash znajdziesz w materiale „Pierwszy skrypt bash”.

Przykłady

Wyświetlanie tekstu

Skrypt, który wyświetla zadaną wiadomość na ekranie.

#!/bin/bash
# skrypt.sh

echo "Witaj w świecie Bash!"

Omówienie:

  • #!/bin/bash – to tzw. shebang, który informuje system, że skrypt powinien być uruchamiany za pomocą bash.
  • echo – wyświetla tekst w terminalu.

Wyświetlanie daty i czasu

#!/bin/bash
# Skrypt do wyświetlania bieżącej daty i czasu

echo "Aktualna data i czas:"
date

Omówienie:

  • #!/bin/bash – to tzw. shebang, który informuje system, że skrypt powinien być uruchamiany za pomocą bash.
  • echo – wyświetla tekst w terminalu.
  • date – polecenie wyświetlające aktualną datę i czas.

Wyświetlanie zawartości katalogu

Skrypt wyświetlający zawartość bieżącego katalogu.

#!/bin/bash

echo "Zawartość bieżącego katalogu:"
ls

Tworzenie kopii zapasowej pliku

Skrypt tworzący kopię zapasową zadanego pliku.

#!/bin/bash
# backup.sh

cp $1 "${1}.bak"
echo "Utworzono kopię zapasową pliku $1"

Uruchomienie:

bash backup.sh mojplik.txt

Omówienie:

  • $1 – pierwszy argument przekazany w wywołaniu skryptu.
  • "${1}.bak" – nazwa kopii.
  • cp – kopiuje plik.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły