Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bash i znak #

niedziela,

Bash i znak #

W bashu znak # jest istotnym elementem, a jego znaczenie może się różnić w zależności od kontekstu. Najczęściej jest on kojarzony z komentarzami, ale to nie jedyne zastosowanie.

Zastosowania znaku # w bashu

Komentarze

W skryptach bash znak # jest używany do oznaczania komentarzy. Tekst po znaku # w danej linii jest ignorowany przez interpreter. Komentarze są używane do dodawania opisów i wyjaśnień w kodzie, co jest ważne dla czytelności i utrzymania skryptu.

# To jest komentarz
echo "Hello World"  # Ten komentarz wyjaśnia, co robi ten wiersz

Rozszerzenie parametrów

W rozszerzeniach parametrów # może być używany do uzyskania długości wartości zmiennej.

variable="Hello World"
echo ${#variable}  # Wyświetla długość zmiennej 'variable'

Shebang (#!)

Na początku skryptów bash, kombinacja znaków #! (nazywana "shebang") jest używana do wskazania interpretera, który ma być użyty do wykonania skryptu. Jest to zwykle pierwsza linia skryptu.

#!/bin/bash
echo "Hello World"

W tym przypadku #!/bin/bash wskazuje, że skrypt powinien być wykonany przez interpreter bash.

Operator komentarza w trybie interaktywnym

W interaktywnym shellu bash znak # można również użyć do szybkiego komentowania całej linii, co może być przydatne, gdy chcesz tymczasowo wyłączyć wykonanie pewnego polecenia bez usuwania go.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Artykuł: Drukarki GDI

Drukarki GDI

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły