Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bootloader

poniedziałek,

Bootloader

Bootloader (bootstrap loader) zwany również jako program rozruchowy to niewielki program, którego głównym zadaniem jest inicjalizacja systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. Jeśli dodatkowo zapewnia on interaktywne menu z wieloma opcjami rozruchu, często nazywa się go menedżerem rozruchu. Bootloader jest uruchamiany przez BIOS lub UEFI i po załadowaniu jądra przekazuje kontrolę nad komputerem do systemu operacyjnego, umożliwiając mu dalszą pracę. Program rozruchowy może być pobierany nie tylko z systemowego nośnika danych, ale także z serwera w sieci lokalnej.

Przykłady bootloaderów

GRUB (GNU GRand Unified Bootloader)

Jest to jeden z najpopularniejszych bootloaderów używanych w systemach Linux, pozwala na wybór różnych systemów operacyjnych oraz różnych wersji jądra podczas uruchamiania.

LILO (Linux Loader)

Starszy bootloader dla systemów Linux, który był popularny przed pojawieniem się GRUB. Ma prostszą funkcjonalność i konfigurację w porównaniu do GRUB.

Windows Boot Manager

Bootloader używany w systemach operacyjnych Windows, zarządzający procesem uruchamiania Windows. Jest zintegrowany z systemem operacyjnym i konfigurowany za pomocą narzędzi systemowych.

Clover

Bootloader często używany przez użytkowników hackintosh (niestandardowe instalacje macOS na sprzęcie nieprodukowanym przez Apple). Pozwala na uruchamianie macOS na komputerach PC.

Chameleon

Inny bootloader używany w społeczności hackintosh, umożliwiający uruchomienie macOS na komputerach PC.

Znaczenie bootloadera

Bootloader jest niezbędnym elementem w procesie uruchamiania komputera. Bez działającego bootloadera, komputer nie jest w stanie załadować systemu operacyjnego i uruchomić się poprawnie. W przypadku systemów wielozadaniowych, gdzie na jednym komputerze zainstalowanych jest kilka systemów operacyjnych, bootloader umożliwia wybór, który system ma zostać uruchomiony. Różnorodność dostępnych bootloaderów pozwala użytkownikom na dostosowanie procesu uruchamiania do swoich potrzeb, zarówno w środowiskach domowych, jak i profesjonalnych. Jego prawidłowa konfiguracja i aktualizacja są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i stabilnego działania systemów komputerowych.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły