Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Virtual Local Area Network

czwartek,

Virtual Local Area Network

Virtual Local Area Network (VLAN) to technologia sieciowa, która umożliwia podział jednej fizycznej sieci na wiele logicznych podsieci. Jest to szczególnie przydatne w dużych sieciach, gdzie istnieje potrzeba oddzielenia grup urządzeń lub użytkowników dla lepszego zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności lub innych celów. Do implementacji VLAN wykorzystuje się specjalne przełączniki sieciowe, które mogą obsługiwać etykietowanie VLAN (często z użyciem standardu IEEE 802.1Q), umożliwiające identyfikację i segregację ruchu sieciowego według przynależności do VLAN. Urządzenia w sieci są przypisywane do konkretnych VLAN, co pozwala na ich izolację i zarządzanie na poziomie logicznym.

Właściwości VLAN

 • Segmentacja sieci – VLAN pozwala na logiczne oddzielenie urządzeń w sieci bez konieczności fizycznego oddzielania ich różnymi przełącznikami lub routerami. Urządzenia w jednym VLAN nie mogą komunikować się bezpośrednio z urządzeniami w innym VLAN bez pomocy routera lub warstwy 3 przełącznika.
 • Bezpieczeństwo – dzięki izolacji poszczególnych VLAN, wrażliwe dane mogą być lepiej chronione. Na przykład sieć finansowa firmy może być oddzielona od sieci ogólnej.
 • Zmniejszenie ruchu rozgłoszeniowego – w dużych sieciach rozgłoszenia mogą generować znaczny ruch. VLAN pomaga ograniczyć rozgłaszanie do mniejszej grupy urządzeń, poprawiając tym samym wydajność sieci.
 • Elastyczność i skalowalność – VLAN pozwala na łatwe dodawanie, przenoszenie lub zmianę urządzeń w sieci bez konieczności przepinania kabli lub rekonfiguracji fizycznej topologii sieci.
 • Lepsze zarządzanie siecią – administratorzy sieci mogą łatwiej zarządzać poszczególnymi segmentami sieci, stosując różne polityki, kontrole dostępu i konfiguracje dla różnych VLAN.

Typy VLAN

Virtual Local Area Networks (VLANy) mogą być klasyfikowane na kilka sposobów w zależności od ich funkcji, sposobu implementacji i zarządzania. Każdy z tych typów jest stosowany w zależności od specyficznych wymagań i architektury sieciowej organizacji. Wybór odpowiedniego typu VLAN zależy od wielu czynników, w tym od wielkości sieci, wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania ruchem i polityk sieciowych.

VLAN bazujący na portach (Port-Based VLAN)

 • Najprostszy i najczęściej używany typ VLAN.
 • Przypisuje poszczególne porty fizyczne na przełączniku do określonego VLAN.
 • Urządzenia podłączone do danego portu automatycznie stają się częścią przypisanego VLAN.

VLAN bazujący na tagach (Tagged VLAN, IEEE 802.1Q)

 • Wykorzystuje etykietowanie (tagowanie) ramek Ethernet do identyfikacji VLAN, do którego należy dana ramka.
 • Umożliwia przesyłanie ruchu z wielu VLAN przez pojedyncze fizyczne łącze (np. między przełącznikami).

VLAN bazujący na protokołach (Protocol-Based VLAN)

 • Przypisuje VLAN na podstawie typu protokołu używanego przez urządzenie (np. IPX, AppleTalk, IPv4, IPv6).
 • Może być używany do oddzielania ruchu różnych protokołów sieciowych.

VLAN bazujący na adresach MAC (MAC Address-Based VLAN)

 • Przypisuje VLAN na podstawie fizycznego adresu MAC urządzenia.
 • Przydatny w środowiskach, gdzie urządzenia często zmieniają swoje fizyczne lokalizacje.

VLAN bazujący na subnecie IP (Subnet-Based VLAN)

 • Przypisuje VLAN na podstawie adresu IP lub zakresu adresów IP.
 • Umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniami na podstawie ich adresacji IP.

Dynamiczny VLAN (Dynamic VLAN)

 • Umożliwia dynamiczne przypisywanie VLAN na podstawie informacji o urządzeniu, zazwyczaj za pomocą serwera RADIUS lub podobnego systemu uwierzytelniania.
 • VLAN jest przypisywany na podstawie polityk i atrybutów użytkownika, a nie na podstawie fizycznej konfiguracji sieci.

Voice VLAN

 • Specjalny typ VLAN przeznaczony dla ruchu głosowego (VoIP).
 • Zapewnia odpowiednią jakość usług (QoS) i priorytetowanie dla ruchu głosowego.

Guest VLAN

 • VLAN zaprojektowany dla gości lub użytkowników tymczasowych, zapewniający ograniczony dostęp do zasobów sieci.

Private VLAN (PVLAN)

 • Zaawansowany rodzaj VLAN zapewniający dodatkową izolację między urządzeniami w tym samym VLAN.
 • Używany w środowiskach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i izolacji, np. w centrach danych.

Rozwój VLAN

Każdy etapów rozwoju VLAN wprowadzał nowe funkcje i możliwości, odpowiadając na rosnące wymagania dotyczące wydajności, bezpieczeństwa, elastyczności i zarządzania w dynamicznie zmieniających się środowiskach sieciowych. Współczesne sieci VLAN są złożone i mogą wspierać szeroki zakres wymagań aplikacji i użytkowników, od prostych sieci biurowych po złożone architektury data center i chmury.

Wczesne implementacje VLAN opierały się głównie na prostym podziale sieci na mniejsze segmenty za pomocą przełączników, bez wykorzystania zaawansowanego tagowania lub zarządzania. Kolejnym etapoem było wprowadzenie możliwości przypisywania poszczególnych portów na przełącznikach do różnych VLAN, co umożliwiło proste zarządzanie i izolację grup urządzeń w sieci. Znaczący postęp nastąpił dzięki wprowadzeniu etykietowania VLAN (tagging), pozwalającego na przesyłanie ruchu z wielu VLAN przez jedno łącze fizyczne, znacząco zwiększając elastyczność i skalowalność sieci.

Rozwój protokołów takich jak GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) umożliwił automatyczne zarządzanie i propagację informacji o VLAN w całej sieci. Na postęp wpłynęło także wprowadzenie zaawansowanych funkcji, takich jak Private VLAN (PVLAN) dla dodatkowej izolacji, Voice VLAN dla optymalizacji ruchu VoIP, oraz VLANy oparte na innych kryteriach (np. adresie MAC, protokole, adresie IP).

Integracja VLAN z systemami zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem, takimi jak RADIUS, umożliwiła dynamiczne przypisywanie VLAN na podstawie tożsamości użytkownika lub innych polityk. Rozwój technologii wirtualizacji i chmury doprowadził do pojawienia się nowych rozwiązań w zarządzaniu VLANami, w tym możliwości konfiguracji i zarządzania VLANami w środowiskach wirtualnych i rozproszonych.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły