Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polecenie pathping

środa,

Polecenie pathping

Pathping to komenda dostępna w systemach Windows, które łączy funkcjonalność poleceń pingtracert. Jest szczególnie przydatna, gdy masz do czynienia z opóźnienieniami lub utratą pakietów w sieci i chcesz określić, w którym punkcie sieci występuje problem. Ze względu na bardziej szczegółową analizę, pathping może zająć znacznie więcej czasu niż zwykłe polecenie ping lub tracert.

Jak działa pathping?

Pingowanie adresu docelowego

Na początku pathping wykonuje serię testów ping do adresu docelowego, aby określić średni czas podróży pakietów oraz straty pakietów.

Tracing route (śledzenie trasy)

Następnie pathping identyfikuje wszystkie routery na trasie od komputera źródłowego do celu. Wykonuje to podobnie do polecenia tracert, ale zajmuje to więcej czasu, ponieważ pathping gromadzi więcej danych.

Analiza statystyk

Po zebraniu danych, pathping wyświetla statystyki dla każdego węzła (routera) na trasie. Te statystyki obejmują liczbę przesłanych i straconych pakietów, jak również minimalny, maksymalny i średni czas odpowiedzi dla każdego węzła.

Podstawowe użycie

Użycie pathping jest proste. Otwórz wiersz polecenia w Windows, a następnie wpisz pathping i adres, który chcesz przetestować, na przykład:

pathping www.example.com

Przykład

Przykładowe wyjście polecenia pathping

C:>pathping www.example.com

Tracing route to www.example.com [93.184.216.34]
over a maximum of 30 hops:
 0 MyComputer [192.168.1.2]
 1 192.168.1.1
 2 10.0.0.1
 3 192.168.100.1
 4 209.85.255.68
 5 209.85.241.28
 6 209.85.241.29
 7 72.14.238.168
 8 93.184.216.34

Computing statistics for 200 seconds...
  Source to Here  This Node/Link
Hop RTT  Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
 0                      MyComputer [192.168.1.2]
                0/ 100 = 0%  |
 1  1ms   0/ 100 = 0%   0/ 100 = 0% 192.168.1.1
                0/ 100 = 0%  |
 2  10ms   1/ 100 = 1%   1/ 100 = 1% 10.0.0.1
                0/ 100 = 0%  |
 3  15ms   2/ 100 = 2%   1/ 100 = 1% 192.168.100.1
                0/ 100 = 0%  |
 4  20ms   0/ 100 = 0%   0/ 100 = 0% 209.85.255.68
                0/ 100 = 0%  |
 5  22ms   0/ 100 = 0%   0/ 100 = 0% 209.85.241.28
                0/ 100 = 0%  |
 6  23ms   1/ 100 = 1%   1/ 100 = 1% 209.85.241.29
                0/ 100 = 0%  |
 7  25ms   0/ 100 = 0%   0/ 100 = 0% 72.14.238.168
                0/ 100 = 0%  |
 8  26ms   0/ 100 = 0%   0/ 100 = 0% 93.184.216.34

Trace complete.

Omówienie przykładu

 1. Na początku wyświetlany jest adres IP celu (www.example.com), w tym przypadku 93.184.216.34, oraz maksymalna liczba skoków (hops), którą pathping będzie śledzić.
 2. Następnie pojawia się lista węzłów w sieci między komputerem użytkownika a docelowym serwerem. Każdy węzeł jest reprezentowany przez numer skoku i adres IP lub nazwę hosta.
 3. Po zebraniu danych, pathping wyświetla statystyki dla każdego węzła na trasie. Dla każdego skoku widać:
  • Hop: Numer skoku.
  • RTT (Round-Trip Time): Średni czas podróży pakietów do danego węzła i z powrotem.
  • Lost/Sent = Pct: Procent utraconych pakietów.
  • Address: Adres IP lub nazwa hosta dla danego skoku.
 4. W powyższym przykładzie, większość pakietów dotarła do swojego celu bez utraty, co wskazuje na to, że sieć działa poprawnie. Jednak węzeł 3 miał niewielki procent utraty pakietów, co może wskazywać na niewielkie problemy na tym odcinku trasy.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły