Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polecenie nmcli i sieć Wi-Fi

poniedziałek,

Polecenie nmcli i sieć Wi-Fi

Program nmcli to narzędzie wiersza poleceń do zarządzania siecią w systemach Linux, które umożliwia konfigurację interfejsów sieciowych, w tym połączeń Wi-Fi. Dzięki niemu możesz zarządzać siecią bez konieczności korzystania z graficznego interfejsu użytkownika. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych poleceń nmcli, które mogą być przydatne przy zarządzaniu siecią Wi-Fi.

Wyświetlanie dostępnych sieci Wi-Fi

Aby wyszukać i wyświetlić dostępne sieci Wi-Fi, użyj polecenia:

nmcli dev wifi list

To polecenie wyświetli listę sieci Wi-Fi w zasięgu, wraz z informacjami takimi jak SSID, moc sygnału (SIGNAL), zabezpieczenia (SECURITY) i inne.

Połączenie z siecią Wi-Fi

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, użyj polecenia:

nmcli dev wifi connect SSID password HASŁO

Zamień SSID na nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć, a HASŁO na hasło do tej sieci.

Rozłączenie sieci Wi-Fi

Jeśli chcesz się rozłączyć z obecnie połączoną siecią Wi-Fi, możesz użyć polecenia:

nmcli dev disconnect interfejs

Zamień interfejs na nazwę interfejsu sieciowego, z którego chcesz się rozłączyć, na przykład wlan0.

Zarządzanie profilami sieci

Program nmcli pozwala również zarządzać profilami sieci (nazywanymi również połączeniami). Wyświetlanie zapisanych profili sieci:

nmcli con show

Usuwanie profilu sieci:

nmcli con delete ID

Zamień ID na identyfikator profilu sieciowego.

Włączanie i wyłączanie radia Wi-Fi

Możesz także włączyć lub wyłączyć radio Wi-Fi (co jest przydatne np. w celu oszczędzania energii).

Wyłączanie radia Wi-Fi:

nmcli radio wifi off

Włączanie radia Wi-Fi

nmcli radio wifi on

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły