Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polecenie nmcli monitor

poniedziałek,

Polecenie nmcli monitor

Polecenie nmcli monitor jest używane do śledzenia i wyświetlania w czasie rzeczywistym zmian w stanie sieci zarządzanej przez NetworkManager. Stanowi ono narzędzie szczególnie przydatne dla administratorów systemów i użytkowników, którzy potrzebują na bieżąco monitorować status połączeń sieciowych, urządzeń sieciowych oraz innych zdarzeń związanych z siecią na swoich maszynach.

Jak działa nmcli monitor?

Gdy uruchomisz nmcli monitor w terminalu, narzędzie to zacznie nasłuchiwać i wyświetlać komunikaty o wszystkich zdarzeniach sieciowych zgłaszanych przez NetworkManager. Obejmuje to zmiany w statusie połączeń sieciowych (takie jak połączenie i rozłączenie), zmiany w dostępności urządzeń sieciowych, zmiany w stanie sieci Wi-Fi oraz inne ważne informacje dotyczące zarządzania siecią.

Przykłady zastosowań

Diagnostyka połączeń

Użytkownik może uruchomić nmcli monitor, a następnie spróbować połączyć się z siecią Wi-Fi lub zmienić ustawienia sieci, aby zobaczyć, jakie zdarzenia są generowane i czy występują jakieś błędy.

Monitorowanie sieci

Można go używać do ciągłego monitorowania sieci w systemie, na przykład, aby zarejestrować moment, gdy urządzenie zostanie odłączone od sieci Wi-Fi lub gdy zostanie nawiązane nowe połączenie przewodowe.

Automatyzacja

Z wyników nmcli monitor mogą korzystać skrypty do uruchamiania określonych zadań lub skryptów w odpowiedzi na zmiany w sieci, co dodatkowo wymaga odpowiedniego parsowania wyjścia lub użycia bardziej zaawansowanych narzędzi do monitorowania zdarzeń.

Jak używać nmcli monitor?

Aby użyć nmcli monitor, po prostu otwórz terminal i wpisz:

nmcli monitor

Następnie narzędzie zacznie wyświetlać komunikaty o zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Aby zakończyć monitorowanie, wystarczy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+C.

Przykład

W przykładzie nmcli raportuje o odłączeniu karty Wi-Fi i jego ponownym podłączeniu oraz procesie łączenia z siecią bezprzewodową.

andrzej@udt:~$ nmcli monitor
NetworkManager is running
wlx6470020c883d: niezarządzane
wlx6470020c883d: usunięto urządzenie
p2p-dev-wlx6470020c883d: niezarządzane
p2p-dev-wlx6470020c883d: usunięto urządzenie
wlan0: utworzono urządzenie
wlx6470020c883d: niedostępne
p2p-dev-wlx6470020c883d: utworzono urządzenie
p2p-dev-wlx6470020c883d: niedostępne
wlx6470020c883d: rozłączono
p2p-dev-wlx6470020c883d: rozłączono
wlx6470020c883d: używanie połączenia „Skynet”
wlx6470020c883d: łączenie (przygotowanie)
wlx6470020c883d: łączenie (konfigurowanie)
wlx6470020c883d: łączenie (wymaga uwierzytelnienia)
wlx6470020c883d: łączenie (przygotowanie)
wlx6470020c883d: łączenie (konfigurowanie)
Skynet: zmieniono profil połączenia
wlx6470020c883d: łączenie (pobieranie konfiguracji adresu IP)
wlx6470020c883d: łączenie (sprawdzanie łączności IP)
wlx6470020c883d: łączenie (uruchamianie drugorzędnych połączeń)
wlx6470020c883d: połączono

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły