Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Podstawowe opcje nmcli

poniedziałek,

Podstawowe opcje nmcli

Program nmcli jest narzędziem wiersza poleceń dla systemu zarządzania siecią NetworkManager, które pozwala na kontrolowanie i monitorowanie sieci. Poniżej znajdziesz podstawowe opcje nmcli związane z zarządzaniem połączeniami sieciowymi. Każde z nich ma szereg dodatkowych możliwości, które pozwalają dostosować działanie do konkretnych potrzeb. Dokładne działanie każdej opcji oraz wymagane parametry można znaleźć w dokumentacji man nmcli lub za pomocą pomocniczego polecenia nmcli help.

Podstawowe opcje

nmcli device

Umożliwia wyświetlenie i kontrolowanie urządzeń sieciowych:

 • status – wyświetla status urządzeń sieciowych;
 • show – wyświetla szczegółowe informacje o urządzeniu.

nmcli connection (skrócone con)

Zarządza połączeniami NetworkManager:

 • add – tworzy nowe połączenie, należy określić typ połączenia (np. type wifi), oraz inne wymagane parametry, takie jak ssidpassword dla WiFi;
 • delete (skrócone del) – usuwa istniejące połączenie, wymaga podania nazwy lub UUID połączenia;
 • modify (skrócone mod) – modyfikuje istniejące połączenie, pozwala na zmianę parametrów, takich jak IP, DNS, metoda autentykacji itd.;
 • up – aktywuje połączenie na określonym interfejsie, jeśli interfejs nie jest podany, NetworkManager spróbuje wybrać odpowiedni interfejs samodzielnie;
 • down – dezaktywuje połączenie.

nmcli general

Wyświetla i zmienia ustawienia ogólne NetworkManagera:

 • status – wyświetla ogólny status NetworkManagera;
 • hostname – wyświetla lub ustawia nazwę hosta systemu.

nmcli networking

Umożliwia włączanie lub wyłączanie sieci:

 • on/off – włącza lub wyłącza zarządzanie siecią przez NetworkManager.

nmcli radio

Kontroluje radio sieciowe (Wi-Fi, WWAN):

 • all, wifi, wwan – włącza lub wyłącza radio dla odpowiednich technologii.

nmcli device wifi

Specyficzne dla Wi-Fi operacje na urządzeniach sieciowych:

 • list – wyświetla listę dostępnych sieci Wi-Fi;
 • connect – łączy z siecią Wi-Fi. Wymaga nazwy sieci i, opcjonalnie, hasła.

Przykłady

Prezentowane przykłady są podstawowymi komendami, które pomogą w codziennym zarządzaniu siecią przy użyciu nmcli. Dla bardziej zaawansowanych operacji i szczegółowych opcji warto zapoznać się z dokumentacją lub pomocą (nmcli help).

Praca z urządzeniami sieciowymi

Wyświetlenie statusu urządzeń sieciowych:

nmcli device status

Wyświetlenie szczegółowych informacji o urządzeniu:

nmcli device show wlan0

Zarządzanie połączeniami

Dodanie nowego połączenia Wi-Fi:

nmcli connection add type wifi con-name "MojeWiFi" ifname wlan0 ssid "NazwaSieciWiFi"

Ustawienie hasła dla nowo utworzonego połączenia Wi-Fi:

nmcli connection modify "MojeWiFi" wifi-sec.key-mgmt wpa-psk wifi-sec.psk "MojeHaslo"

Usunięcie połączenia:

nmcli connection delete "MojeWiFi"

Modyfikacja istniejącego połączenia (np. zmiana adresu IP):

nmcli connection modify "MojeWiFi" ipv4.addresses 192.168.1.100/24

Aktywacja połączenia:

nmcli connection up "MojeWiFi"

Dezaktywacja połączenia:

nmcli connection down "MojeWiFi"

Ustawienia ogólne i zarządzanie siecią

Wyświetlenie ogólnego statusu NetworkManagera:

nmcli general status

Zmiana nazwy hosta:

nmcli general hostname "nowy-host"

Włączanie/wyłączanie zarządzania siecią

Włączenie sieci:

nmcli networking on

Wyłączenie sieci:

nmcli networking off

Kontrola nad radiem sieciowym

Wyłączenie radia Wi-Fi:

nmcli radio wifi off

Włączenie radia Wi-Fi:

nmcli radio wifi on

Operacje specyficzne dla Wi-Fi

Wyświetlenie dostępnych sieci Wi-Fi:

nmcli device wifi list

Łączenie z siecią Wi-Fi:

nmcli device wifi connect "NazwaSieciWiFi" password "HasłoDoSieci"

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły