Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zmiana adresu IP z pomocą nmcli

poniedziałek,

Zmiana adresu IP z pomocą nmcli

Aby trwale zmienić adres IP karty sieciowej w systemach Linux korzystających z NetworkManager, możesz skorzystać z narzędzia nmcli. Poniższe instrukcje zakładają, że chcesz skonfigurować statyczny adres IP dla interfejsu sieciowego. W domyślnej konfiguracji do przeprowadzenia tej operacji wymagane są uprawnienia administratora (użytkownika root). Po wykonaniu prezentowanych kroków, zmiany w konfiguracji adresu IP zostaną zastosowane i będą trwałe, czyli przetrwają restart systemu. Upewnij się, że podajesz poprawne wartości dla swojej sieci, aby uniknąć problemów z łącznością.

Znajdź nazwę połączenia

Najpierw musisz znać nazwę połączenia, którą chcesz zmodyfikować. Nazwy połączeń możesz znaleźć za pomocą polecenia:

nmcli con show

Zwróć uwagę na nazwę połączenia (lub ID) dla interfejsu, którego konfigurację chcesz zmienić.

Dezaktywuj wybrane połączenie

sudo nmcli con down "nazwa_połączenia"

Zamień "nazwa_połączenia" na nazwę (lub ID) połączenia, które chcesz zmodyfikować.

Wyłącz automatyczne uzyskiwanie adresu IP (DHCP)

Musisz wyłączyć automatyczne uzyskiwanie adresu IP (DHCP) dla wybranego połączenia, aby móc ustawić statyczny adres IP. Możesz to zrobić za pomocą komendy:

sudo nmcli con mod "nazwa_połączenia" ipv4.method manual

Ustaw statyczny adres IP

Teraz możesz ustawić statyczny adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę dla połączenia. Wykonaj to za pomocą polecenia:

sudo nmcli con mod "nazwa_połączenia" ipv4.addresses "192.168.1.10/24" ipv4.gateway "192.168.1.1"

Zamień "192.168.1.10/24" na adres IP, który chcesz przypisać, oraz /24 na odpowiednią maskę podsieci. Zmień "192.168.1.1" na adres IP domyślnej bramy.

Ustaw serwery DNS (opcjonalnie)

Jeśli chcesz zmienić serwery DNS, użyj poniższego polecenia, podając odpowiednie adresy serwerów DNS:

sudo nmcli con mod "nazwa_połączenia" ipv4.dns "8.8.8.8,8.8.4.4"

Zamień "8.8.8.8,8.8.4.4" na wybrane adresy serwerów DNS.

Włącz połączenie

Aby zastosować zmiany, musisz ponownie włączyć połączenie. Możesz to zrobić za pomocą polecenia:

sudo nmcli con up "nazwa_połączenia"

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły