Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Program nmcli: Uprawnienia użytkownika

poniedziałek,

Program nmcli: Uprawnienia użytkownika

Do wyświetlania szczegółowych informacji o uprawnieniach bieżącego użytkownika w kontekście NetworkManagera służy polecenie nmcli z parametrem permissions. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, jakie operacje na sieci są dla ciebie dostępne bez konieczności posiadania uprawnień administratora. Jest szczególnie przydatne w środowiskach, gdzie konfiguracje bezpieczeństwa i uprawnienia użytkowników są ściśle kontrolowane. Pozwala na szybką weryfikację możliwości konfiguracyjnych dostępnych bez eskalacji uprawnień do poziomu roota.

Aby użyć tego parametru, wpisz w terminalu:

nmcli general permissions

Wynik tego polecenia przedstawia listę uprawnień dotyczących zarządzania siecią i ich status (np. yes, no, unknown, auth), pokazując, do których funkcji NetworkManagera bieżący użytkownik ma dostęp. Oto kilka przykładów typów uprawnień, które mogą zostać wyświetlone:

 • NetworkManager.reload: Czy użytkownik może przeładować konfigurację NetworkManagera.
 • NetworkManager.enable-disable-network: Czy użytkownik może włączać lub wyłączać sieć.
 • NetworkManager.enable-disable-wifi: Czy użytkownik może włączać lub wyłączać Wi-Fi.
 • NetworkManager.enable-disable-wwan: Czy użytkownik może włączać lub wyłączać połączenia danych komórkowych (WWAN).
 • NetworkManager.enable-disable-wimax: Czy użytkownik może włączać lub wyłączać WiMAX.

Przykładowe wyjście komendy

Poniżej znajduje się symulacja przykładowego wyjścia polecenia nmcli general permissions, które przedstawia uprawnienia bieżącego użytkownika w kontekście zarządzania siecią przez NetworkManager.

PERMISSION                        VALUE 
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-network   yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wifi    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wwan    no
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wimax    no
org.freedesktop.NetworkManager.sleep-wake         yes
org.freedesktop.NetworkManager.network-control      yes
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected    yes
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open      yes
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.system   no
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.own    yes
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.hostname  no
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.global-dns no
org.freedesktop.NetworkManager.reload           no

W przykładowym wyjściu, wartości yes i no określają, czy bieżący użytkownik ma uprawnienia do wykonania danej operacji. Na przykład, użytkownik ma uprawnienia do włączania i wyłączania sieci oraz Wi-Fi (enable-disable-network, enable-disable-wifi), ale nie ma uprawnień do modyfikacji systemowych ustawień sieci (settings.modify.system) czy przeładowania konfiguracji NetworkManagera (reload).

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły