Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Program nmcli: Adres MAC

wtorek,

Program nmcli: Adres MAC

Program nmcli to narzędzie do zarządzania NetworkManager z linii poleceń, które jest szeroko stosowane w dystrybucjach Linuxa do kontrolowania ustawień sieciowych. Za jego pomocą można m.in. wyświetlać i modyfikować sprzętowy adres karty sieciowej (adres MAC).

Wyświetlanie adresów MAC

Aby wyświetlić adresy MAC dla wszystkich interfejsów sieciowych, możesz użyć następującego polecenia:

nmcli -f GENERAL.HWADDR device show

To polecenie wyświetli adresy MAC (Hardware Address) dla wszystkich urządzeń sieciowych zarządzanych przez NetworkManager. Atrybut -f GENERAL.HWADDR mówi nmcli, żeby pokazał tylko informacje o adresie sprzętowym (MAC).

Jeśli interesuje Cię szczegółowa informacja o konkretnym urządzeniu, możesz użyć polecenia z nazwą urządzenia, na przykład:

nmcli -f GENERAL.HWADDR device show wlan0

Zamień wlan0 na właściwą nazwę interfejsu sieciowego, dla którego chcesz uzyskać informacje. Możesz sprawdzić dostępne interfejsy za pomocą prostego polecenia nmcli device status.

Zmiana adresu MAC

Program nmcli może być użyty do zmiany adresu MAC dla interfejsu sieciowego. Zmiana adresu MAC może mieć wpływ na łączność sieciową i jest czasami stosowana do celów testowych. W niektórych sieciach, szczególnie tych zarządzanych przez przedsiębiorstwa lub instytucje edukacyjne, użycie niestandardowego adresu MAC może być ograniczone lub zabronione zasadami bezpieczeństwa. Pamiętaj o wymaganych uprawnieniach do prezentowanych poleceń (dodaj do nich sudo).

Znajdź nazwę połączenia sieciowego

Najpierw musisz zidentyfikować połączenie sieciowe, dla którego chcesz zmienić adres MAC. Możesz to zrobić za pomocą polecenia:

nmcli connection show

To polecenie wyświetli listę wszystkich połączeń. Zwróć uwagę na nazwę połączenia, które chcesz zmodyfikować.

Modyfikacja

Modyfikuj połączenie sieciowe, aby ustawić niestandardowy adres MAC**: Kiedy już znasz nazwę połączenia, możesz zmodyfikować jego konfigurację, aby użyć niestandardowego adresu MAC. Na przykład, aby zmienić adres MAC dla połączenia o nazwie "MojePołączenie" na "02:01:02:03:04:05", użyj polecenia:

nmcli connection modify MojePołączenie ethernet.cloned-mac-address 02:01:02:03:04:05

Zastąp "MojePołączenie" rzeczywistą nazwą twojego połączenia i "02:01:02:03:04:05" adresem MAC, który chcesz użyć.

Ponownie uruchom połączenie sieciowe

Aby zastosować zmiany, musisz ponownie uruchomić połączenie sieciowe. Możesz to zrobić, odłączając i ponownie łącząc połączenie, używając nmcli:

nmcli connection down MojePołączenie
nmcli connection up MojePołączenie

To spowoduje zastosowanie nowej konfiguracji i użycie niestandardowego adresu MAC.

Przywracanie adresu MAC

Aby przywrócić oryginalny adres MAC interfejsu sieciowego przy użyciu nmcli, musisz usunąć wpis dotyczący niestandardowego adresu MAC z konfiguracji połączenia. Oryginalny adres MAC jest fizycznie przypisany do karty sieciowej przez producenta i automatycznie używany, gdy nie ma żadnych niestandardowych ustawień adresu MAC zdefiniowanych w konfiguracji połączenia.

Znajdź nazwę połączenia sieciowego

Najpierw mususz ustalić nazwę połączenia sieciowego, dla którego chcesz przywrócić oryginalny adres MAC. Użyj polecenia nmcli connection show do wyświetlenia listy dostępnych połączeń i zidentyfikuj interesujące cię połączenie.

Usuń niestandardowy adres MAC z konfiguracji połączenia

Gdy znasz już nazwę połączenia, które chcesz zmodyfikować, możesz usunąć niestandardowy adres MAC za pomocą polecenia nmcli. Na przykład:

nmcli connection modify nazwa_połączenia ethernet.cloned-mac-address ""

W powyższym poleceniu zastąp nazwa_połączenia rzeczywistą nazwą twojego połączenia. Ustawienie wartości ethernet.cloned-mac-address na pusty ciąg spowoduje usunięcie niestandardowego adresu MAC i przywrócenie użycia oryginalnego adresu MAC karty sieciowej.

Ponownie uruchom połączenie sieciowe

Aby zastosować zmiany, połączenie sieciowe musi być ponownie uruchomione. Możesz to zrobić, wyłączając i włączając połączenie za pomocą nmcli:

nmcli connection down nazwa_połączenia
nmcli connection up nazwa_połączenia

To spowoduje ponowne zastosowanie konfiguracji połączenia bez niestandardowego adresu MAC i powinno przywrócić użycie oryginalnego adresu MAC karty sieciowej. Pamiętaj, że przywrócenie oryginalnego adresu MAC przywróci również wszystkie zachowania związane z tym adresem, w tym sposób, w jaki urządzenie jest identyfikowane w sieci.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły