Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Funkcje informacyjne nmcli

poniedziałek,

Funkcje informacyjne nmcli

Program nmcli (Network Manager Command Line Interface) to potężne narzędzie linii poleceń do zarządzania siecią w systemach Linux, które wykorzystuje NetworkManager. Jest ono bardzo użyteczne dla administratorów systemów i użytkowników, którzy chcą zarządzać swoimi połączeniami sieciowymi z poziomu konsoli. Poniżej znajdziesz kilka przykładów funkcji informacyjnych, które możesz wykonać za pomocą nmcli, aby wyświetlić różne aspekty konfiguracji sieci i statusu połączeń w systemie Linux.

Wyświetlanie dostępnych połączeń sieciowych

Aby zobaczyć listę wszystkich zdefiniowanych połączeń sieciowych (zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych), możesz użyć:

nmcli connection show

Wyświetlanie aktywnych połączeń

Aby zobaczyć tylko aktywne połączenia sieciowe:

nmcli connection show --active

Wyświetlanie dostępnych sieci Wi-Fi

Aby wyszukać dostępne sieci Wi-Fi:

nmcli device wifi list

Sprawdzanie statusu urządzeń sieciowych

Aby sprawdzić status wszystkich urządzeń sieciowych:

nmcli device status

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnym połączeniu (np. "MojeWiFi"):

nmcli connection show "MojeWiFi"

Wyświetlanie ogólnego statusu NetworkManagera

Aby sprawdzić ogólny status usługi NetworkManager:

nmcli general status

Wyświetlanie szczegółowych informacji o urządzeniu

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym urządzeniu sieciowym (np. "wlp3s0"):

nmcli device show wlp3s0

Wyświetlanie ustawień i właściwości NetworkManagera

Aby zobaczyć aktualne ustawienia i właściwości NetworkManagera:

nmcli general permissions

Monitorowanie połączeń w czasie rzeczywistym

Aby monitorować zmiany w połączeniach sieciowych w czasie rzeczywistym:

nmcli monitor

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły