Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zarządzanie usługą NetworkManager

wtorek,

Zarządzanie usługą NetworkManager

Umiejętność zarządzania usługą NetworkManager jest jednym z wymagań dla administratorów sieci w uniksopodobnych systemach operacyjnych, takich jak Linux. NetworkManager to narzędzie, które automatyzuje i ułatwia konfigurację sieci, umożliwiając łatwe przełączanie między różnymi sieciami, zarówno przewodowymi, jak i bezprzewodowymi. Zarządzanie nim może wydawać się skomplikowane, ale dzięki temu narzędziu można łatwo kontrolować sieć i dostosować ją do swoich potrzeb.

Status usługi

Aby sprawdzić status usługi NetworkManager, możesz użyć systemowego menedżera usług. W dystrybucjach Linuksa, które używają systemd, polecenie wygląda następująco:

systemctl status NetworkManager

To polecenie pokaże bieżący status usługi, włącznie z tym, czy jest aktywna (uruchomiona) czy nie.

Uruchamianie i zatrzymywanie usługi

Aby uruchomić usługę NetworkManager, jeśli nie jest ona uruchomiona:

sudo systemctl start NetworkManager

Aby zatrzymać usługę NetworkManager:

sudo systemctl stop NetworkManager

Uruchamianie usługi przy starcie systemu

Jeśli chcesz, aby usługa NetworkManager uruchamiała się automatycznie przy starcie systemu:

sudo systemctl enable NetworkManager

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie usługi przy starcie:

sudo systemctl disable NetworkManager

Ponowne uruchamianie usługi

W przypadku dokonania zmian w konfiguracji lub gdy pojawiają się problemy z połączeniem sieciowym, często pomocne może być ponowne uruchomienie usługi:

sudo systemctl restart NetworkManager

Przeładowanie konfiguracji

Jeśli zmieniłeś konfigurację i chcesz, aby NetworkManager odświeżył swoje ustawienia bez potrzeby pełnego restartu, możesz użyć:

sudo systemctl reload NetworkManager

Zarządzanie połączeniami sieciowymi

Do zarządzania połączeniami sieciowymi można użyć narzędzia nmcli (NetworkManager Command Line Interface) lub graficznego interfejsu użytkownika, jeśli jest dostępny.

Przykłady użycia nmcli

Lista dostępnych sieci Wi-Fi:

nmcli dev wifi list

Połączenie z siecią Wi-Fi:

nmcli dev wifi connect [nazwa_sieci] password [hasło]

Wyświetlanie aktywnych połączeń:

nmcli connection show --active

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły