Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Plik hosts

czwartek,

Plik hosts

Plik hosts to specjalny plik systemowy używany przez system operacyjny do mapowania nazw hostów (czyli adresów internetowych) na adresy IP. Znajduje się on w różnych miejscach w zależności od systemu operacyjnego W systemach opartych na Uniksie, takich jak Linux czy macOS, lokalizacja tego pliku to zazwyczaj:

/etc/hosts

W systemach Windows wygląda to inaczej:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Edytowanie pliku hosts pozwala na przekierowanie ruchu sieciowego dla określonej nazwy domeny na inny adres IP niż ten, który jest przypisany przez DNS (Domain Name System). Jest to przydatne w wielu sytuacjach, na przykład w testowaniu stron internetowych lokalnie lub blokowaniu dostępu do określonych witryn.

Pamiętaj, że modyfikacja pliku hosts wymaga uprawnień administratora. Zmiany wprowadzone w pliku `hosts” mają wpływ tylko na komputer, na którym został zmodyfikowany, i nie wpływają na inne urządzenia w sieci.

Zastosowania pliku hosts

 • Testowanie – deweloperzy często używają pliku hosts do testowania stron internetowych lokalnie przed ich wdrożeniem na serwerach produkcyjnych.
 • Blokowanie treści – plik hosts jest czasami używany do blokowania dostępu do określonych stron internetowych, na przykład do celów kontroli rodzicielskiej lub zapobiegania malware.
 • Niestandardowe przekierowania – użytkownicy mogą także używać pliku hosts do przekierowywania nazw domen na inne adresy IP z różnych powodów, na przykład w przypadku przenoszenia domen.

Budowa pliku hosts

Budowa pliku hosts jest prosta, co umożliwia prostą edycję i jest szczególnie przydatne w środowiskach testowych, deweloperskich, czy przy zarządzaniu siecią lokalną.

Format ogólny

 • Adres IP – na początku każdej linii znajduje się adres IP, na który ma być przekierowana nazwa hosta.
 • Nazwa hosta – po adresie IP następuje nazwa hosta (domeny), która ma być przekierowana na ten adres IP.
 • Komentarze – linie mogą być komentowane za pomocą znaku #. Wszystko za tym znakiem w danej linii jest traktowane jako komentarz.

Przykład struktury

# Komentarz - opisuje, co robi dana sekcja
127.0.0.1    localhost
192.168.1.10  mojserwer.lokalny
# Blokada strony
127.0.0.1    blokowana-strona.pl

W tym przykładzie:

 • 127.0.0.1 localhost - przekierowuje nazwę localhost na adres IP 127.0.0.1, co jest standardowym adresem loopback dla komputera.
 • 192.168.1.10 mojserwer.lokalny - przekierowuje nazwę mojserwer.lokalny na adres IP 192.168.1.10.
 • 127.0.0.1 blokowana-strona.pl - blokuje dostęp do blokowana-strona.pl przez przekierowanie jej na adres loopback.

Wiele nazw w jednym wierszu

Możesz mapować kilka nazw hostów do jednego adresu IP, umieszczając je w jednym wierszu, rozdzielając je spacjami lub tabulacjami. Na przykład:

192.168.1.5  serwer.lokalny serwer2.lokalny backup.lokalny

W tym przypadku serwer.lokalny, serwer2.lokalny, i backup.lokalny wszystkie będą wskazywały na adres IP 192.168.1.5.

Wpisy dla IPv6

Plik hosts obsługuje również adresy IPv6. Jeśli chcesz dodać wpis dla adresu IPv6, wygląda to podobnie do wpisu IPv4, ale z użyciem adresu IPv6. Na przykład:

::1       localhost ipv6-localhost ipv6-loopback

W tym przypadku ::1 to adres loopback IPv6, równoważny 127.0.0.1 w IPv4. localhost, ipv6-localhost, i ipv6-loopback będą wskazywać na ten adres IPv6.

Uwagi

 • Plik hosts jest czytany od góry do dołu. Jeśli istnieją wielokrotne wpisy dla tej samej nazwy hosta, stosowany jest pierwszy napotkany wpis.
 • Formatowanie jest ważne – między adresem IP a nazwą hosta musi być co najmniej jedna spacja lub tabulacja.
 • W przypadku systemów Unixowych i Linux, zmiany w pliku hosts są zazwyczaj stosowane natychmiastowo. W Windows może być wymagane wyczyszczenie pamięci podręcznej DNS lub restart komputera.
 • Modyfikacja pliku hosts wymaga uprawnień administratora lub superużytkownika.

Przykłady

Uwagi

 • Przed edycją pliku hosts zaleca się utworzenie jego kopii zapasowej.
 • Po każdej zmianie w pliku hosts może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej DNS lub ponowne uruchomienie komputera, aby zmiany zostały zastosowane.
 • Należy pamiętać, że modyfikacje pliku `hosts” wpływają tylko na komputer, na którym zostały wykonane.

Lokalne testowanie strony internetowej

Załóżmy, że pracujesz nad stroną internetową dla mojadomena.pl, ale chcesz przetestować ją lokalnie na swoim komputerze przed uruchomieniem na serwerze. Możesz dodać następującą linię do pliku hosts:

127.0.0.1 mojadomena.pl

To przekieruje wszystkie zapytania do mojadomena.pl na Twój lokalny komputer (lokalny adres IP to 127.0.0.1). Gdy wpiszesz mojadomena.pl w przeglądarce, zostaniesz skierowany do lokalnej wersji strony, a nie do tej znajdującej się na rzeczywistym serwerze.

Blokowanie strony internetowej

Jeśli chcesz zablokować dostęp do określonej strony internetowej, na przykład przykladowa-strona.pl, możesz to zrobić, dodając jej nazwę:

127.0.0.1 localhost przykladowa-strona.pl

Po tej podyfikacji i zapisaniu pliku hosts każda próba dostępu do przykladowa-strona.pl z Twojego komputera zostanie przekierowana na lokalny adres, co skutecznie zablokuje dostęp do tej strony.

Przekierowanie na inny serwer

Załóżmy, że chcesz przekierować ruch z stara-domena.pl na nowa-domena.pl. Możesz to zrobić, dodając linię z adresem IP serwera, na którym znajduje się nowa-domena.pl:

123.45.67.89 stara-domena.pl

Gdzie 123.45.67.89 to przykładowy adres IP serwera, na którym znajduje się nowa-domena.pl. Po tej zmianie, odwiedzając stara-domena.pl, zostaniesz przekierowany na nowa-domena.pl.

Historia pliku hosts

Plik hosts ma długą i interesującą historię, która jest ściśle związana z rozwojem Internetu. Został wprowadzony w ramach ARPANET, prekursora dzisiejszego Internetu, na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W tym okresie ARPANET był dość ograniczony pod względem liczby połączonych komputerów, a plik hosts służył do mapowania nazw tych komputerów na ich numeryczne adresy IP. W tamtym czasie plik hosts był aktualizowany ręcznie. Każdy komputer w sieci miał swój własny plik hosts, który zawierał informacje o wszystkich innych komputerach w sieci.

Na początku lat osiemdziesiątych z powodu rosnącej liczby komputerów w sieci, system zarządzania plikiem hosts stał się nieefektywny. To doprowadziło do opracowania systemu nazw domen (DNS) w 1983 roku. DNS był przełomem, ponieważ pozwolił na automatyczne i bardziej skalowalne zarządzanie mapowaniem nazw na adresy IP.

Nawet po wprowadzeniu DNS plik hosts pozostał ważnym elementem systemów operacyjnych i nadal jest używany do różnych celów, takich jak testowanie, rozwój oprogramowania, blokowanie stron internetowych lub przekierowywanie ruchu sieciowego.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły