Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Propagacja DNS

środa,

Propagacja DNS

Propagacja DNS (Domain Name System) to proces aktualizacji każdego serwera DNS na świecie o nowe informacje o domenie. Gdy zmieniasz dane DNS, jak np. adres IP serwera, na którym znajduje się dana strona internetowa, informacje te muszą zostać zaktualizowane na wszystkich serwerach DNS. Może to trwać od kilku godzin do 48 godzin, a czas ten zależy od wielu czynników, w tym od ustawień TTL dla domeny. Warto pamiętać, że podczas propagacji niektórzy użytkownicy mogą widzieć starą wersję strony, a inni już nową.

Co to jest propagacja DNS?

Propagacja DNS odnosi się do procesu rozprzestrzeniania się zmian wprowadzonych w rekordach DNS domeny na wszystkie serwery DNS na całym świecie. Jest to niezbędne, ponieważ informacje o domenach są przechowywane na wielu serwerach, nie tylko na tym, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za daną domenę.

Jak działa propagacja DNS?

Aktualizacja rekordów DNS

Proces rozpoczyna się od zmiany rekordów DNS u rejestratora domeny, na przykład zmiany adresu IP dla domeny.

Rozprzestrzenianie się informacji

Zmiana ta musi zostać przekazana wszystkim innym serwerom DNS na świecie. Każdy serwer DNS ma ustawiony określony czas życia (TTL) dla każdego rekordu, który określa, jak długo informacje są przechowywane przed ich odświeżeniem.

Aktualizacja serwerów DNS

Serwery DNS na całym świecie regularnie aktualizują swoje rekordy, aby uwzględnić zmiany. Gdy upłynie czas TTL, serwer zapyta o aktualne informacje i zaktualizuje swoją pamięć podręczną.

Jak monitorować propagację DNS?

Propagację DNS można monitorować, korzystając z różnych możliwości, takich jak:

  • Narzędzia do sprawdzania rekordów DNS – istnieją specjalne narzędzia, które pozwalają sprawdzić stan propagacji DNS dla danej domeny na serwerach na całym świecie.
  • Kontrola TTL – monitorowanie czasu życia rekordów DNS może dać ci wgląd, kiedy można spodziewać się zakończenia propagacji.
  • Testowanie z różnych lokalizacji – również samodzielnie można sprawdzać dostępność domeny z różnych lokalizacji geograficznych za pomocą VPN lub narzędzi online.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły