Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polecenie dig

poniedziałek,

Polecenie dig

Komenda dig (Domain Information Groper) w systemie Linux jest używana do przeprowadzania zapytań DNS i uzyskiwania informacji o różnych rekordach DNS, w tym adresach IP, rekordach MX (mail exchange), rekordach NS (name server) i innych. Jest to narzędzie używane głównie przez administratorów systemów i sieci do rozwiązywania problemów związanych z DNS. Program posiada innych opcji i możliwości. Aby uzyskać więcej informacji, zaleca się zapoznanie się z dokumentacją (man dig) lub pomocą (dig -h).

Podstawowa składnia

dig [opcje] [@serwer] domena [typ]

Gdzie:

 • opcje to dodatkowe parametry, które można zastosować do modyfikacji zapytania lub wyświetlania wyników.
 • @serwer to opcjonalny parametr, który pozwala określić serwer DNS, do którego ma być wysłane zapytanie.
 • domena to nazwa domeny, dla której chcemy uzyskać informacje DNS.
 • typ to typ rekordu DNS, którego szukamy, np. A, MX, NS. Jeśli nie jest podany, domyślnie używany jest typ A.

Przykłady użycia komendy dig

Podstawowe zapytanie DNS

dig ckziumragowo.pl

To zapytanie zwróci rekord A (adres IP) dla domeny ckziumragowo.pl.

Zapytanie o rekord MX

dig mx ckziumragowo.pl

Zwraca rekordy MX, które wskazują na serwery pocztowe obsługujące domenę ckziumragowo.pl.

Określenie serwera DNS

dig @8.8.8.8 ckziumragowo.pl

Wysyła zapytanie do konkretnego serwera DNS, w tym przypadku do serwera Google DNS.

Zapytanie o rekord NS

dig ns ckziumragowo.pl

Zwraca rekordy NS, które wskazują na serwery nazw dla domeny ckziumragowo.pl.

Użycie opcji +short

dig ckziumragowo.pl +short

Zwraca tylko odpowiedź bez dodatkowych informacji, takich jak sekcja nagłówka czy statystyki.

Zadania

Zadania obejmują różne aspekty użycia dig, od podstawowych zapytań po bardziej zaawansowane opcje i pomagają zrozumieć różne aspekty działania DNS. Program dig to wygodne narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z DNS.

Zadanie 1: Podstawowe zapytanie DNS

 • Użyj dig, aby uzyskać podstawowe informacje DNS dla domeny ckziumragowo.pl.
 • Zapoznaj się z wynikami, zwróć uwagę na sekcje: QUESTION, ANSWER, AUTHORITY, ADDITIONAL.

Zadanie 2: Zapytanie o rekordy MX

 • Wykonaj zapytanie, aby uzyskać rekordy MX dla domeny ckziumragowo.pl.
 • Zidentyfikuj serwery pocztowe przypisane do tej domeny.

Zadanie 3: Określenie serwera DNS

 • Wykonaj zapytanie do konkretnej domeny (np. ckziumragowo.pl) używając serwera DNS Google (8.8.8.8).
 • Porównaj wyniki z wynikami uzyskanymi z domyślnego serwera DNS twojego systemu.

Zadanie 4: Zapytanie o rekordy NS

 • Użyj dig, aby znaleźć rekordy NS dla domeny ckziumragowo.pl.
 • Zwróć uwagę, jakie serwery nazw są odpowiedzialne za tę domenę.

Zadanie 5: Wykorzystanie opcji +short

 • Wykonaj zapytanie o adres IP dla ckziumragowo.pl, używając opcji +short.
 • Porównaj wyniki z pełnym wyjściem dig bez tej opcji.

Zadanie 6: Zapytanie o rekordy TXT

 • Użyj dig, aby uzyskać rekordy TXT dla domeny ckziumragowo.pl.
 • Zbadaj, jakie informacje są przechowywane w rekordach TXT tej domeny.

Zadanie 7: Zapisanie wyników do pliku

 • Wykonaj zapytanie dig i zapisz wyniki do pliku tekstowego.
 • Przejrzyj zapisane wyniki, używając edytora tekstu.

Zadanie 8: Zapytanie o wszystkie rekordy

 • Użyj dig, aby uzyskać wszystkie dostępne rekordy dla ckziumragowo.pl.
 • Przeanalizuj różne typy rekordów zwrócone dla tej domeny.

Zadanie 9: Zrozumienie statystyk zapytania

 • Wykonaj zapytanie i zwróć uwagę na statystyki zapytania w wynikach dig.
 • Ustal, co oznaczają poszczególne sekcje statystyk, takie jak czas zapytania, serwer, kiedy, wielkość wiadomości itp.

Zadanie 10: Zapytanie z użyciem opcji +trace

 • Wykonaj zapytanie z opcją +trace dla dowolnej domeny, aby zobaczyć ścieżkę zapytania DNS.
 • Zwróć uwagę, jak zapytanie przechodzi przez różne serwery nazw, aby uzyskać odpowiedź.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły