Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Typy kopii zapasowych

poniedziałek,

Typy kopii zapasowych

Kopie zapasowe można podzielić na różne typy w zależności od metody i zakresu danych, które są zapisywane. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowania i może być lepiej lub gorzej dopasowany do określonych potrzeb użytkownika, lub organizacji. Wybór odpowiedniego rodzaju kopii zapasowej zależy od wielu czynników, takich jak ważność danych, dostępność zasobów (czas, przestrzeń na nośniku), wymagania dotyczące czasu przywracania danych, oraz czy dane są statyczne, czy dynamiczne.

Pełna kopia zapasowa (Full Backup)

 • Opis: Zawiera kompletne kopiowanie wszystkich wybranych danych.
 • Zalety: Uproszczenie procesu przywracania danych, ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się w jednym miejscu.
 • Wady: Zajmuje dużo miejsca na nośniku i jest czasochłonna.

Kopia zapasowa przyrostowa (Incremental Backup)

 • Opis: Kopiuje tylko te dane, które zostały zmienione od czasu ostatniej kopii zapasowej (zarówno pełnej, jak i przyrostowej).
 • Zalety: Szybsza i zajmuje mniej miejsca na nośniku niż pełna kopia zapasowa.
 • Wady: Proces przywracania może być dłuższy, ponieważ wymaga wszystkich poprzednich kopii przyrostowych.

Kopia zapasowa różnicowa (Differential Backup)

 • Opis: Kopiuje dane, które zmieniły się od czasu ostatniej pełnej kopii zapasowej.
 • Zalety: Szybsze przywracanie niż w przypadku kopii przyrostowej, ponieważ wymaga tylko ostatniej pełnej kopii oraz ostatniej różnicowej.
 • Wady: Zajmuje więcej miejsca niż kopia przyrostowa, ponieważ każda kopia zawiera wszystkie zmiany od ostatniej pełnej kopii.

Kopia lustrzana (Mirror Backup)

 • Opis: Dokładna kopia źródłowych danych w czasie rzeczywistym. Usunięcie pliku z oryginalnej lokalizacji spowoduje również jego usunięcie w kopii.
 • Zalety: Zapewnia aktualny stan danych w każdym momencie.
 • Wady: Brak historii wersji; nie chroni przed przypadkowym usunięciem danych.

Kopia zapasowa na poziomie bloków (Block-Level Backup)

 • Opis: Kopiuje tylko zmienione bloki danych, a nie całe pliki.
 • Zalety: Bardziej efektywne niż pełne kopiowanie plików, szczególnie w przypadku dużych plików z niewielkimi zmianami.
 • Wady: Może być trudniejsza w konfiguracji i wymaga specjalistycznego oprogramowania.

Kopia zapasowa na poziomie plików (File-Level Backup)

 • Opis: Kopiuje wybrane pliki i foldery.
 • Zalety: Prostota i możliwość selektywnego wyboru danych do backupu.
 • Wady: Nie obejmuje ukrytych czy systemowych elementów koniecznych do pełnego przywrócenia systemu.

Kopia zapasowa obrazu dysku (Image Backup)

 • Opis: Tworzy dokładny obraz całego dysku twardego, włączając system operacyjny, aplikacje, ustawienia i pliki.
 • Zalety: Umożliwia kompletną rekonstrukcję systemu, idealna w przypadku awarii dysku.
 • Wady: Zajmuje dużo miejsca na nośniku i może być czasochłonna.

Kopia zapasowa wirtualnych maszyn (VM Backup)

 • Opis: Specjalistyczna kopia zapasowa dla środowisk wirtualizacyjnych, obejmująca całe wirtualne maszyny, wraz z ich systemami operacyjnymi, aplikacjami, danymi i konfiguracją.
 • Zalety: Umożliwia szybkie przywrócenie całej wirtualnej maszyny; idealna dla środowisk serwerowych i centrów danych.
 • Wady: Może wymagać dużo miejsca do przechowywania i specjalistycznego oprogramowania do zarządzania.

Kopia zapasowa oparta na chmurze (Cloud Backup)

 • Opis: Przechowywanie kopii zapasowych danych na zdalnych serwerach w chmurze.
 • Zalety: Ochrona przed lokalnymi awariami i katastrofami, dostępność z dowolnego miejsca, skalowalność.
 • Wady: Zależność od stabilności i szybkości połączenia internetowego, potencjalne obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

Kopia zapasowa SaaS (Software as a Service Backup)

 • Opis: Backup danych generowanych i przechowywanych w aplikacjach SaaS, takich jak Office 365, Google Workspace, Salesforce.
 • Zalety: Ochrona danych biznesowych w aplikacjach SaaS przed przypadkowym usunięciem, awarią usługi lub działaniami cyberprzestępców.
 • Wady: Dodatkowe koszty usług i zależność od dostawcy trzeciej strony.

Kopia zapasowa Continous Data Protection (CDP)

 • Opis: Ciągłe, automatyczne backupy danych w momencie ich zmiany.
 • Zalety: Bardzo aktualne kopie zapasowe, minimalna utrata danych w przypadku awarii.
 • Wady: Wysokie zużycie zasobów i duża ilość danych do przechowywania.

Offsite Backup (Backup poza Lokalizacją)

 • Opis: Przechowywanie kopii zapasowych w fizycznie oddzielonej lokalizacji, aby zapewnić ochronę przed lokalnymi katastrofami.
 • Zalety: Ochrona przed lokalnymi zagrożeniami, np. kradzieżą, pożarami, powodziami.
 • Wady: Potrzeba logistyki i zarządzania kopiami w oddzielnej lokalizacji.

Hybrydowa kopia zapasowa (Hybrid Backup)

 • Opis: Połączenie lokalnych kopii zapasowych z kopiami w chmurze, często z wykorzystaniem lokalnego urządzenia do szybkiego backupu i przywracania, a chmury do archiwizacji.
 • Zalety: Szybkie przywracanie z lokalnych kopii i długoterminowa ochrona w chmurze.
 • Wady: Może wymagać zarządzania dwoma oddzielnymi systemami backupu.

Kopia zapasowa wielopoziomowa (Multilevel Backup)

 • Opis: Połączenie różnych metod backupu (np. pełny, przyrostowy, różnicowy) na różnych poziomach (np. plik, aplikacja, system).
 • Zalety: Optymalizacja procesu backupu, oszczędność czasu i miejsca.
 • Wady: Złożoność w konfiguracji i zarządzaniu.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły