Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Strategie backupu: Oprogramowanie dla macOS

poniedziałek,

Strategie backupu: Oprogramowanie dla macOS

Dla systemu macOS dostępne są różnorodne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, które mogą wspierać różne strategie backupu. Wybierając oprogramowanie, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kompatybilność z systemem operacyjnym, łatwość użycia oraz wymagania dotyczące poziomu ochrony danych. Dla wielu użytkowników Time Machine wbudowane w system w połączeniu z dodatkowymi narzędziami do backupu w chmurze lub na zewnętrznych dyskach może być wystarczające do zapewnienia kompleksowej ochrony danych.

Strategia 3-2-1

 • Time Machine – wbudowane narzędzie w macOS, doskonałe do tworzenia lokalnych kopii zapasowych. Może być uzupełnione o kopie zapasowe w chmurze, aby spełnić wymagania strategii 3-2-1.
 • Arq Backup – pozwala na tworzenie kopii zapasowych na różnych nośnikach, w tym w popularnych usługach chmurowych.

Lokalne i zdalne kopie zapasowe

 • Carbon Copy Cloner – znany z tworzenia wiernych kopii (klonów) dysku, które mogą być przechowywane lokalnie lub na zdalnym dysku.
 • ChronoSync – umożliwia zarówno lokalne, jak i zdalne synchronizacje oraz kopie zapasowe, w tym do chmur i innych Maców.

Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym

 • Time Machine – automatycznie tworzy kopie zapasowe w tle, oferując ochronę danych w czasie rzeczywistym.
 • ChronoSync – może być skonfigurowany do wykonywania backupów w czasie rzeczywistym lub zgodnie z harmonogramem.

Kopie zapasowe z wersjonowaniem

 • Time Machine – naturalnie obsługuje wersjonowanie, pozwalając na przywrócenie starszych wersji plików.
 • Arq Backup – pozwala na wersjonowanie w backupach chmurowych, dając użytkownikom kontrolę nad historią plików.

Szyfrowane kopie zapasowe

 • Arq Backup – oferuje silne szyfrowanie kopii zapasowych, niezależnie od wybranego miejsca przechowywania danych.
 • Time Machine – można skonfigurować szyfrowanie kopii zapasowych na dysku zewnętrznym.

Automatyzacja procesu kopii zapasowych

 • Time Machine – automatyzacja jest kluczową cechą Time Machine, realizującą backupy bez ingerencji użytkownika.
 • ChronoSync – pozwala na ustawienie automatycznych harmonogramów backupu, w tym dla złożonych zadań.

Testowanie i walidacja kopii zapasowych

 • Carbon Copy Cloner – oferuje opcję weryfikacji kopii zapasowych, aby upewnić się, że są one wiarygodne i mogą być przywrócone.
 • Disk Drill – może być używany do odzyskiwania danych z backupów i sprawdzania ich integralności.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły