Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Strategie tworzenia kopii zapasowych

poniedziałek,

Strategie tworzenia kopii zapasowych

Strategie tworzenia kopii zapasowych są kluczowe dla zapewnienia ochrony danych w różnych scenariuszach awarii i utraty danych. Każda nich ma swoje miejsce i może być odpowiednia w zależności od konkretnych potrzeb i wymagań. Ważne jest, aby strategia tworzenia kopii zapasowych była dostosowana do specyfiki działalności, rodzaju przechowywanych danych oraz możliwych scenariuszy awarii.

Strategia 3-2-1

 • Opis: Jest to podstawowa zasada tworzenia kopii zapasowych, która zaleca posiadanie co najmniej trzech kopii danych (1 pierwotna i 2 kopie zapasowe), przechowywanie tych kopii na dwóch różnych typach nośników (np. dysk twardy, SSD, taśma, chmura) i utrzymywanie jednej kopii zapasowej poza siedzibą (np. w chmurze lub w zdalnej lokalizacji).
 • Zalety: Zwiększa odporność na różne typy awarii, w tym uszkodzenia sprzętu, katastrofy naturalne i ataki cybernetyczne.

Lokalne i zdalne kopie zapasowe

 • Opis: Polega na tworzeniu kopii zapasowych zarówno w lokalizacji fizycznej (np. na dyskach twardych w biurze), jak i w lokalizacji zdalnej (np. w chmurze).
 • Zalety: Oferuje ochronę zarówno przed problemami lokalnymi (takimi jak awaria sprzętu), jak i regionalnymi (takimi jak katastrofy naturalne).

Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym

 • Opis: Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych w miarę ich tworzenia lub modyfikacji.
 • Zalety: Zapewnia bardzo aktualne kopie danych, minimalizując ryzyko utraty ważnych zmian.

Kopie zapasowe z wersjonowaniem

 • Opis: Zapisuje różne wersje plików w miarę ich zmiany, umożliwiając przywrócenie danych do konkretnego punktu w czasie.
 • Zalety: Idealne do ochrony przed błędami użytkowników, takimi jak przypadkowe usunięcie lub nadpisanie plików.

Szyfrowane kopie zapasowe

 • Opis: Szyfrowanie danych przed wykonaniem kopii zapasowej, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku dostępu osób nieupoważnionych.
 • Zalety: Kluczowe dla zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych, szczególnie ważne dla firm przetwarzających wrażliwe informacje.

Automatyzacja procesu kopii zapasowych

 • Opis: Używanie oprogramowania do automatyzacji procesu tworzenia kopii zapasowych w ustalonym harmonogramie.
 • Zalety: Redukuje ryzyko błędów ludzkich i zapewnia regularność w tworzeniu kopii zapasowych.

Testowanie i walidacja kopii zapasowych

 • Opis: Regularne testowanie i sprawdzanie kopii zapasowych, aby upewnić się, że dane mogą być skutecznie przywrócone.
 • Zalety: Zapewnia, że w przypadku awarii, dane faktycznie mogą być odzyskane.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Artykuł: Drukarki GDI

Drukarki GDI

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły