Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Backup: Przykładowe procedury

środa,

Backup: Przykładowe procedury

Procedury wykonywania kopii zapasowej i odtwarzania danych jest kluczowym elementem zarządzania danymi w każdej organizacji. W ich utworzeniu mogą pomóc zamieszczone w tym materiale przykładowe, ogólne procedury, które można dostosować do konkretnych potrzeb i środowiska. Kroki te są ogólnymi wskazówkami i mogą wymagać dostosowania do specyficznych wymagań technicznych i biznesowych danej organizacji.

Procedura Wykonywania Kopii Zapasowej

 1. Określenie celów kopii zapasowej
  • Ustal, jakie dane wymagają backupu (np. bazy danych, pliki systemowe, dokumenty użytkowników).
  • Określ częstotliwość tworzenia kopii zapasowych (np. codziennie, tygodniowo).
 2. Wybór metody i narzędzi
  • Wybierz odpowiednie oprogramowanie i sprzęt do tworzenia kopii zapasowych (np. oprogramowanie do backupu, zewnętrzne dyski twarde, systemy chmurowe).
  • Zdecyduj, czy backup będzie pełny, przyrostowy, czy różnicowy.
 3. Planowanie i harmonogram
  • Utwórz harmonogram backupu, aby automatyzować proces.
  • Upewnij się, że backup nie zakłóca normalnej pracy systemu.
 4. Wykonanie kopii kapasowej
  • Przeprowadź backup zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Monitoruj proces, aby upewnić się, że przebiega poprawnie.
 5. Weryfikacja i testowanie
  • Regularnie sprawdzaj, czy kopie zapasowe są kompletnie i poprawnie tworzone.
  • Przeprowadzaj testowe procedury przywracania danych, aby upewnić się, że backup jest wiarygodny.
 6. Zarządzanie i przechowywanie
  • Przechowuj kopie zapasowe w bezpiecznym miejscu, najlepiej w oddzielnej lokalizacji.
  • Uaktualniaj i usuwaj przestarzałe kopie zgodnie z polityką retencji danych.

Procedura odtwarzania danych

 1. Ocena sytuacji
  • Określ zakres i przyczynę utraty danych.
  • Zdecyduj, które kopie zapasowe będą użyte do przywrócenia danych.
 2. Przygotowanie do odtwarzania
  • Upewnij się, że masz dostęp do odpowiednich kopii zapasowych.
  • Przygotuj środowisko do odtwarzania danych (np. czysty serwer, odpowiednie oprogramowanie).
 3. Proces odtwarzania
  • Wykonaj procedurę przywracania danych z wybranych kopii zapasowych.
  • Monitoruj proces, aby upewnić się, że przebiega bez błędów.
 4. Weryfikacja danych
  • Sprawdź, czy wszystkie odtworzone dane są kompletne i poprawne.
  • Przeprowadź niezbędne testy, aby upewnić się, że systemy działają prawidłowo.
 5. Zakończenie procesu
  • Upewnij się, że wszelkie systemy i aplikacje są ponownie online i działają poprawnie.
  • Zaktualizuj dokumentację i raporty dotyczące incydentu.
 6. Analiza i doskonalenie
  • Przeprowadź analizę incydentu, aby zrozumieć przyczyny utraty danych i zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.
  • W razie potrzeby zaktualizuj procedury backupu i odtwarzania danych.
Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły