Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ataki na funkcje skrótu

sobota,

Ataki na funkcje skrótu

Ataki na funkcje skrótu są sposobami na znalezienie słabości lub luk w algorytmach haszujących. Mogą naruszać bezpieczeństwo systemów, które polegają na funkcjach skrótu, szczególnie w kontekście kryptografii. Współczesne rozwiązania, takie jak SHA-256 czy SHA-3, są zaprojektowane tak, aby były odporne na tego rodzaju ataki, jednak ważne jest ciągłe monitorowanie i aktualizowanie praktyk bezpieczeństwa.

Popularne rodzaje ataków

Atak kolizyjny (Collision Attack)

Celem ataku kolizyjnego jest znalezienie dwóch różnych wejść, które po przetworzeniu przez funkcję skrótu dają ten sam wynik (hash). Taki atak podważa własność unikalności funkcji skrótu i jest szczególnie krytyczny w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego, np. w cyfrowych podpisach.

Atak na podstawie obrazu (Preimage Attack)

W tym ataku, mając dany hash, próbuje się znaleźć oryginalne dane wejściowe. Jest to próba złamania jednokierunkowości funkcji skrótu, co jest zasadniczo trudne w przypadku bezpiecznych funkcji skrótu.

Atak na podstawie drugiego obrazu (Second Preimage Attack)

W ataku na drugi obraz, mając dane wejściowe i ich hash, próbuje się znaleźć inne dane wejściowe, które generują ten sam hash. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku systemów, które polegają na integralności danych, na przykład w systemach kontroli wersji lub w certyfikatach cyfrowych.

Atak słownika (Dictionary Attack)

Ten atak polega na przeszukiwaniu dużej bazy danych predefiniowanych hashy (często nazywanej "słownikiem") w celu znalezienia pasującego hashu. Jest często stosowany do łamania haseł, gdzie hasła są zapisywane jako hash.

Atak siłowy (Brute Force Attack)

Atak siłowy polega na próbowaniu wszystkich możliwych kombinacji danych wejściowych do funkcji skrótu, aż do znalezienia pasującego hashu. Jest to metoda czasochłonna i wymaga znacznych zasobów obliczeniowych, ale teoretycznie może złamać każdą funkcję skrótu.

Tęczowe tablice (Rainbow Table Attack)

Atak z użyciem tablic tęczowych wykorzystuje prekalkulowane tablice z wartościami hash dla różnych kombinacji danych wejściowych. Jest to forma zoptymalizowanego ataku słownikowego, który jest skuteczny przeciwko słabym systemom haszującym bez użycia soli (dodatkowych danych dodawanych do hasła przed zahaszowaniem).

Atak urodzinowy (Birthday Attack)

Opierający się na paradoksie urodzinowym, atak urodzinowy wykorzystuje matematyczną zasadę, że prawdopodobieństwo znalezienia kolizji hash zwiększa się, gdy liczba prób rośnie. Jest to szczególnie skuteczne przeciwko funkcjom skrótu z krótszymi wynikami hash.

Kolizje funkcji skrótu

Kolizja w kontekście funkcji skrótu to sytuacja, w których dwa różne zestawy danych wejściowych są przetwarzane przez funkcję skrótu i generują ten sam wynik, czyli taki sam hash. Jest to niepożądane w kryptografii i bezpieczeństwie cyfrowym, ponieważ podważa zaufanie do unikalności i bezpieczeństwa generowanych hashy.

Istnieją dwa główne rodzaje kolizji.

 • Kolizja Hashy (Hash Collision) – sytuacja, gdy dwa różne zestawy danych generują taki sam wynik skrótu. Na przykład, jeśli funkcja skrótu przetwarza dwa różne pliki i oba generują taki sam hash, mamy do czynienia z kolizją hashy.
 • Kolizja Drugiego Obrazu (Second Preimage Collision) – dla danego zestawu danych i jego hasha, możliwe jest wygenerowanie innego odmiennego zestawu danych, który identyczny hash. Jest to bardziej specyficzny przypadek kolizji, ponieważ zaczyna się od znanego zestawu danych i ich hasha.

Dlaczego kolizje są problemem?

 • W kryptografii, funkcje skrótu są używane do tworzenia cyfrowych podpisów i weryfikacji integralności danych. Kolizje mogą pozwolić atakującym na fałszowanie podpisów cyfrowych lub na manipulowanie danymi bez wykrycia modyfikacji.
 • Kolizje umożliwiają stworzenie fałszywych dokumentów lub plików, które wydają się autentyczne, ponieważ mają taki sam hash jak oryginał.
 • Systemy polegające na funkcjach skrótu do weryfikacji danych (np. systemy kontroli wersji, transakcje blockchain) mogą zostać skompromitowane, jeśli kolizje są możliwe do wygenerowania.

Jak Zapobiegać Kolizjom?

 • Wybieranie funkcji skrótu, które są znane z wysokiej odporności na kolizje, takich jak SHA-256 lub SHA-3.
 • Regularne aktualizacje i przegląd używanych algorytmów skrótu w odpowiedzi na nowe odkrycia i potencjalne zagrożenia.
 • Zwiększanie długości hashy, co daje prawdopodobieństwo kolizji ze względu na większą przestrzeń wartości.

Skompromitowane funkcje skrótu

Skompromitowane funkcje skrótu to takie algorytmy haszujące, które zostały zidentyfikowane jako niewystarczająco bezpieczne do użytku ze względu na ich podatność na różne rodzaje ataków, w szczególności ataki kolizyjne. Używanie ich w bezpieczeństwie komputerowym i kryptografii stanowi poważne zagrożenie. Bezpieczeństwo funkcji skrótu jest kluczowe w aplikacjach kryptograficznych, takich jak cyfrowe podpisy, uwierzytelnianie i weryfikacja integralności danych. Skompromitowane funkcje skrótu mogą prowadzić do poważnych luk w zabezpieczeniach, umożliwiając fałszowanie dokumentów, naruszanie integralności danych, a nawet kompromitację całych systemów bezpieczeństwa. Ważne jest, aby regularnie aktualizować i zastępować używane algorytmy skrótu nowszymi i bardziej bezpiecznymi wersjami.

Oto kilka znanych przykładów skompromitowanych funkcji skrótu:

 • MD5 (Message Digest Algorithm 5) – kiedyś powszechnie stosowana, ale obecnie uważany za niebezpieczną ze względu na podatność na ataki kolizyjne;
 • SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) – podobnie jak MD5, została uznana za niewystarczająco bezpieczną po tym, jak badacze zademonstrowali praktyczne ataki kolizyjne;
 • RIPEMD-160 – nie została tak jednoznacznie skompromitowana, jak MD5 czy SHA-1, ale z uwagi na podobieństwo do tych algorytmów i mniejszą długość hasha w porównaniu z nowszymi algorytmami, jej użycie jest coraz mniej zalecane;
 • LAN Manager hash (LM hash) – używany w niektórych wersjach systemów Windows do przechowywania haseł umożliwia łatwe złamanie haseł przez ataki siłowe oraz techniki takie jak ataki tęczowe (rainbow table attacks).

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Artykuł: Specyfikacja: Przydatne programy

Specyfikacja: Przydatne programy

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły