Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rozszerzenia plików w systemach Linux

poniedziałek,

Rozszerzenia plików w systemach Linux

W systemach Linux podobnie jak w innych systemach operacyjnych rozszerzenia plików służą do wskazania typu zawartości pliku. Jednakże w przeciwieństwie do systemów Windows, Linux traktuje rozszerzenia plików nieco inaczej, są one traktowane bardziej elastycznie. Choć są one przydatne dla użytkownika w identyfikacji typu pliku, system i aplikacje nie polegają wyłącznie na nich do określenia, jak obsługiwać dany plik.

Mniej rygorystyczne traktowanie rozszerzeń

W Linuxie rozszerzenia plików są traktowane bardziej jako wytyczne niż ścisłe zasady. System operacyjny i aplikacje często polegają na innych metodach niż rozszerzenie pliku, aby określić jego typ. Na przykład, mogą używać "magicznych liczb" w nagłówkach plików lub polegać na interpreterze wskazanym w pierwszej linii pliku skryptowego.

Standardowe rozszerzenia

Linux używa wielu standardowych rozszerzeń znanych z innych systemów, takich jak .txt dla plików tekstowych, .png dla obrazów i .mp3 dla plików audio. Niemniej jednak, w Linuxie nie jest to tak ścisłe, a system i aplikacje zazwyczaj radzą sobie dobrze z plikami, nawet jeśli ich rozszerzenia są błędne lub brakujące.

Pliki wykonywalne

W Linuxie pliki wykonywalne zwykle nie wymagają specjalnego rozszerzenia. To, czy plik jest wykonywalny, zależy bardziej od jego uprawnień niż od rozszerzenia. Na przykład, skrypt bash nie musi mieć rozszerzenia .sh, aby być wykonywalnym.

Rozszerzenia i Case Sensitivity

Linux jest systemem wrażliwym na wielkość liter (case-sensitive), co oznacza, że rozróżnia litery wielkie i małe. Dlatego też rozszerzenia plików, takie jak .JPG i .jpg, są traktowane jako różne.

Kontekst otwierania plików

W systemach Linux sposób otwierania pliku często zależy od kontekstu, w którym jest używany. Na przykład, graficzny menedżer plików może używać rozszerzenia do sugerowania domyślnych aplikacji do otwierania plików, ale w terminalu zależy to głównie od komend wydanych przez użytkownika.

Typ MIME

Linux często wykorzystuje typy MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) do identyfikacji plików, co jest bardziej zaawansowanym sposobem na określenie typu pliku niż samo rozszerzenie. Typy MIME pozwalają na dokładniejsze określenie zawartości pliku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły