Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Format CSV

środa,

Format CSV

Format CSV

Format CSV (Comma-Separated Values) to prosty format przechowywania danych tabelarycznych, w którym każda linia tekstu reprezentuje pojedynczy rekord, a poszczególne pola w rekordzie są oddzielone przecinkami (stąd nazwa). Format ten jest często używany do przechowywania danych w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych, oraz jako sposób importu i eksportu danych między różnymi aplikacjami.

Może być także łatwo odczytywany i zapisywany przez wiele programów, co czyni go popularnym narzędziem do wymiany danych. Ponadto format CSV jest często wykorzystywany w aplikacjach internetowych do eksportowania danych do plików, które mogą być łatwo przetwarzane przez inne aplikacje lub serwisy internetowe.

Przykładowe dane w formacie CSV:

"Imię","Nazwisko","Wiek"
"Jan","Kowalski",35
"Anna","Nowak",28
"Piotr","Wójcik",42

Separator pól

Najczęściej używanym separatorem pól jest przecinek (,), jednak w zależności od regionu, może być stosowany inny separator, na przykład średnik (;) lub tabulator (\t).

Cytowanie pól

Jeśli pole zawiera znak separatora pól lub znak nowej linii, należy je umieścić w cudzysłowie lub innym specjalnym znaczniku cytowania, np. podwójne cudzysłowy ("). Pole z cudzysłowem w środku powinno być dodatkowo otoczone cudzysłowami.

Nowa linia

Każdy rekord danych powinien znajdować się w osobnej linii tekstu. Znaki nowej linii mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego, np. \n w systemie Unix/Linux, \r\n w systemie Windows.

Obsługa znaków specjalnych

Wartości pól mogą zawierać znaki specjalne, które powinny być odpowiednio escapowane lub cytowane.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły